Samen werken aan een duurzaam Fontys

“Het werken aan een duurzame toekomst begint bij onderwijs!”

Door Chris Sparks
(vierdejaars student International Business in Venlo)

Duurzaamheid is helemaal sexy, hip en krijgt (terecht) veel aandacht in de media en politiek. In het hoger onderwijs zie je er de laatste tijd ook steeds meer aandacht voor in de vorm van complete bachelors of masters op het gebied van circulaire economie en/of duurzaamheid. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Vooral met het oog op de visie die de Nederlandse overheid heeft gepresenteerd om in 2050 de economie compleet circulair te hebben. Aan mij werd de vraag gesteld hoe ik, als vierdejaars student, de rol van Fontys en het onderwijs hierin zie.

Gedurende mijn hele studie ‘International Business’ in Venlo volgen we een verplichte module, genaamd ‘Personal & Professional Development’. In deze module worden wij als studenten uitgedaagd ons te verdiepen in onderwerpen die buiten de verplichte lesstof van de studie vallen. Een andere opdracht hierbij is dat we op die manier iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Voor de module heb ik veel documentaires gekeken, boeken gelezen en podcasts geluisterd. Ik raakte echter gefrustreerd van het de conclusie hoe de zaken er voor staan in de wereld op duurzaam vlak. Bij mij groeide het besef dat er een bepaalde ‘doordachtzaamheid’ mist in veel bedrijfsmodellen. Er wordt vaak meer kwaad gedaan dan goed. Dit is iets waar we in mijn studie best wat meer de aandacht op kunnen vestigen. 

Hoe die ‘doordachtzaamheid’ dan precies in een bedrijf terug moest komen, kon ik nog niet goed plaatsen. Ik wilde verandering, maar wist niet hoe dat in een breed holistisch kader te plaatsen. Afgelopen jaar (2020) september hield de ‘Research Group Business Innovation’ een interview met drie mensen uit het bedrijfsleven over circulaire economie en hoe dat onderwerp hen heeft geholpen bij het kijken naar oplossingen vanuit een holistisch perspectief. Toen pas viel alles voor mij op zijn plek.

Laten we vooropstellen dat economische en bedrijfsgerichte studies niet meer onder het thema duurzaamheid uitkomen. Het is nota bene de toekomst!

Hoe valt dit te rijmen met het onderwijs bij Fontys? Laten we vooropstellen dat economische en bedrijfsgerichte studies niet meer onder het thema duurzaamheid uitkomen. Het is nota bene de toekomst! Juist de vrijheid en autonomie binnen de studie is denk ik datgene wat creativiteit en bedrijvigheid creëert. Wanneer aspecten van duurzaamheid vaker terugkeren in de studie zijn er voor de student meer mogelijkheden tot het maken van afwegingen op het gebied van bedrijfsvoering in de toekomst. Nou wist ik bijvoorbeeld vier jaar geleden, aan het begin van mijn studie, niet eens van het bestaan van circulaire economie af. Ik denk dat het dus begint bij het op de kaart zetten van dit soort onderwerpen. En studenten op de hoogte stellen van wat allemaal mogelijk is. Op die manier kunnen ze beter een afwegingen maken. Hoe? Bijvoorbeeld door gastsprekers van bedrijven een les of thema te laten opzetten en inrichten. Of vanuit ‘Personal & Professional Development’ de ruimte maken om deze thema’s te bespreken. Eén ding is zeker; het werken aan een duurzame toekomst begint bij onderwijs!

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe