Samen werken aan een duurzaam Fontys

‘Niet vanuit jezelf redeneren, maar samen stappen zetten’

De herfstvakantie staat weer voor de deur. In die vrije week zie je niet veel studenten of medewerkers in de Fontys-gebouwen. Toch blijven de gebouwen wel open. Denk je eens in: hoeveel energie zou er bespaard worden als deze gebouwen écht een week dichtgaan? Niels Deckers, Jennifer Geiger en Wilma Aerts vertellen over welke stappen zij binnen Fontys zetten om energiezuiniger te werk te gaan.


Vorig jaar sloot Fontys aan bij de overheidscampagne ‘Zet ook de knop om’. ‘We worden aan het denken gezet om bewust met energie om te gaan’, legt Niels uit. Hij is projectleider Facilities. ‘Met deze projectgroep hebben we onderzocht hoeveel energie we kunnen besparen als we met de onderwijsvrije periodes daadwerkelijk de gebouwen sluiten. Ook dachten we na over het eerder sluiten van panden.’ Het bedrag dat daarmee wordt bespaard? ‘Het is een beetje een ingewikkelde rekensom, omdat het niet alleen gaat om energiekosten, maar ook beveiligings- en schoonmaakkosten. Maar op jaarbasis gaat het waarschijnlijk om tonnen.’ 

Afstemmen
‘Dat bespaarde geld willen we graag weer terugstoppen in het onderwijs zelf’, vertelt Wilma, teamleider Support binnen Fontys Academy for the Creative Economy (ACE). Maar dat gaat niet zomaar van de één op de andere dag. ‘Het begint allemaal met samen te kijken naar wat er wel en niet mogelijk is. Hier in Stappegoor, in gebouw P8, zijn meerdere instituten de ‘bewoners’ van het pand. Die hebben allemaal weer ander onderwijs en dus ook andere wensen. Dus dat betekent dat je met elkaar vooruit moet kijken en plannen. Maar ik ben ervan overtuigd dat je met een gezamenlijke verantwoordelijkheid echt veel bereikt. We hebben waarschijnlijk allemaal hetzelfde doel: geen energie verspillen.’ 

Studenten op één
Een concreet voorbeeld van energiebesparing geeft Jennifer Geiger, die Manager Bedrijfsvoering Onderwijsbureau bij Fontys Engineering is. ‘Op de deeltijdopleidingen hadden wij in het gebouw Nexus drie lesavonden gepland staan. Maar het is zonde om het hele pand alleen hiervoor telkens vier uur langer open te laten.’ De oplossing? Teruggaan naar twee in plaats van drie avonden. ‘Maar’, benadrukt Jennifer, ‘alleen op voorwaarde dat er een geschikt alternatief is voor de studenten. Want die staan altijd op nummer één. Wij hebben naar hen, zeker ook naar de internationale studenten, gecommuniceerd waar ze die ene avond wél terecht kunnen. Dat is in dit geval bij het pand aan de Rachelsmolen.’ Wilma sluit zich hierbij aan. ‘Studenten en medewerkers moeten zich altijd thuis blijven voelen.’

Samen doen
Aan het einde van dit kalenderjaar presenteert de projectgroep ‘Zet ook de knop om’ zijn concrete plannen om energie te besparen door het gerichter openen van de Fontys-gebouwen. Niels: ‘Volgend jaar willen we die plannen daadwerkelijk gaan uitvoeren, maar ook dit schooljaar zetten we al in op meer passende openingstijden in de avonduren en onderwijsvrije periodes.’ De eerste resultaten zijn er al: zo gaan er meerdere panden dicht in herfst- en kerstvakantie van 2023. ‘Soms kan je misschien denken: wat maakt het uit als ik thuis de verwarming een graadje lager zet? Maar de impact voor een groot pand voor meerdere dagen is écht groot’, zegt Jennifer. Niels: ‘De sleutel tot succes is om niet alles vanuit jezelf te redeneren, maar te bedenken wat je sámen kan doen.’

Voeg commentaar toe