Samen werken aan een duurzaam Fontys

‘Ik daag studenten uit om los te komen van economische waarde’

Hoe zorgen we ervoor dat de 45.000 Fontys-studenten bij het thema duurzaamheid betrokken worden? Fontys werkt samen met Jean-Paul Close (visionair en oprichter van onder andere Stad van Morgen) om ervoor te zorgen dat jongeren bewuster én actief worden: ‘We kunnen een generatie opleiden die straks binnen hun baan het verschil maakt voor wat goed is voor mens en natuur.’

Je was algemeen directeur van Philips, schreef boeken over duurzaamheid en wordt tegenwoordig visionair genoemd op dit vlak. Hoe kwam je op dit punt?  

‘Jarenlang werkte ik wereldwijd in hoge functies in het bedrijfsleven. Tot ik alleenstaande vader werd en na 27 jaar terug naar Nederland verhuisde. Ik trof een zwaar vervuild land aan. Als vader vroeg ik me af: waarom tolereren we dat? Thuis zijn we vaak zo bewust bezig met veiligheid en gezondheid voor onze kinderen, waarom is dat bewustzijn er niet buiten de deuren van je eigen woning?’

En heb je een antwoord op die vraag kunnen formuleren? 

‘Dat heeft natuurlijk alles met geld te maken. Het economische belang is zo groot, dat we zélfs een kostbaar zorgsysteem hebben opgetuigd om de gevolgen van een ongezonde levensstijl en luchtvervuiling op te vangen. Alles om maar geen verantwoordelijkheid voor die gevolgen te hoeven dragen. Ik pleit voor een bredere kijk, dan alleen de economische opbrengsten. Ik sta voor een duurzame menselijke vooruitgang, waarin we samen verantwoordelijkheid nemen in ons dagelijks leven.’

Hoe ziet zo’n duurzame menselijke vooruitgang eruit? 

‘Veel mensen denken als eerste aan gebruik van grondstoffen en energie. Maar voor mij gaat duurzaamheid over het voortbestaan van de mens: hoe geven we onze kleinkinderen een toekomst? Ik daag studenten uit om los te komen van de economische waarde. Ik gebruik daarvoor mijn eigen gedachtegoed, waarin vijf menselijke kernwaarden centraal staan: gezondheid, veiligheid, co-creatie, bewustwording en basisbehoeften. Vanuit die menselijke kernwaardes kunnen we professionele vaardigheden afstemmen. Ik nodig medewerkers en ondernemers uit om zich daar bewust van te zijn. Stel je studeert architectuur en gaat nieuwe gebouwen ontwikkelen, dan kun je bij al deze kernwaardes stilstaan als je aan de tekentafel zit.’ 

Hoe betrek je Fontys-studenten precies bij jouw kernwaardes? 

‘Ik ben met Fontys in contact gekomen omdat ik een film maakte waarin jongeren hun visie geven op duurzaamheid. Binnen een paar uur hadden we een aantal studenten en docenten gevonden die hieraan bij wilden dragen. Dat zegt iets over de mate waarin dit leeft binnen Fontys. Ik vind het heel belangrijk om jongeren bij deze ontwikkelingen te betrekken! Inmiddels lopen er meerdere projecten met Fontys-studenten. Eén groep ging laatst aan de slag met de vraag hoe we een inclusieve community kunnen bouwen die bijdraagt aan schonere lucht. Er volgden prachtige opties, die ik heb besproken in een Europees overleg. We gaan zeker met die ideeën aan de slag en betrekken daar ook Fontys bij.’ 

Welke duurzame ideeën zijn er bedacht? 

‘Eentje is bijvoorbeeld ‘Adopteer een plant’. Nu is het nog zo dat H&F een plant onderhoudt. Er is geen enkel contactmoment tussen studenten en planten. Terwijl: rondom planten kun je hele nuttige verhalen delen waardoor bewustwording groeit. Een plant verbruikt namelijk co2 en geeft zuurstof terug en lokalen hebben daardoor een betere zuurstofwaarde waardoor je wakkerder blijft. Een ander project is het zomerkamp in de Ardennen, dat de volgende keer wordt georganiseerd met meer aandacht voor natuur, gezondheid en luchtkwaliteit.’ 

Wat is de kern van jouw boodschap aan studenten?

‘Deze generatie kan straks bijdragen aan wat goed is voor mens en natuur.Door erbij stil te staan dat de je niet één keer winst kunt maken (en de consequenties overlaat aan politiek en maatschappij), maar voor vier keer winst kunt gaan: goed voor de mens, maatschappij, milieu en economische continuïteit. Dan kunnen we welzijn en rijkdom vieren, maar niet ten koste van alles.’ 

Heb jij zelf een goed idee voor zo’n project? Laat hieronder een reactie achter!

Voeg commentaar toe