Samen werken aan een duurzaam Fontys

Nieuwe minor: Future Energy for Society

Fontys heeft een nieuwe minor: Future Energy for Society. In drie maanden gaat een multidisciplinair team van studenten op zoek naar oplossingen om de energievoorziening te verduurzamen. Zo leren zij meer over sociale verbinding, economische innovatie en technische oplossingen. Sander Verlijsdonk (20), student Technische Natuurkunde, is een van de eerste studenten die hiervoor kiest. Hij vertelt er meer over.

Waarom heb je voor deze minor gekozen?

‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarnaast is de minor, net als mijn opleiding, heel breed opgezet.’

Kun je wat meer vertellen over het programma?


‘We bekijken de energietransitie heel breed. Dat doen we aan de hand van verschillende challenges. Omdat we studenten uit diverse hoeken hebben – van technisch, tot economisch en psychologisch – kunnen we vraagstukken dus vanuit verschillende perspectieven benaderen. Dat maakt het heel interessant en leerzaam. Omdat we in een ander schoolgebouw zitten, lukt het goed om even je eigen studie los te laten en met een bredere blik naar problemen te kijken. Ik vind het van grote meerwaarde om vraagstukken zo te bekijken. Je kunt wel op zoek naar de technisch beste oplossing, maar het financiële en menselijke aspect is net zo belangrijk.’

Aan wat voor challenges moeten we denken?

‘We houden ons bijvoorbeeld bezig met de vraag hoe we het Nexus-gebouw van Fontys kunnen verduurzamen. Daarbij zijn we vrij om zelf met oplossingen te komen die we mogen pitchen bij Fontys. Die oplossingen kunnen technisch zijn, maar we kunnen bijvoorbeeld ook inzoomen op een gedragsverandering.’

Wat hoop je dat deze minor je gaat brengen?

‘Wat het me al heeft gebracht is vrijheid en zelfstandigheid. De eerste jaren van mijn studie waren vooral gericht op het ‘stampen’ van kennis. Ik leer nu veel nieuwe en andere dingen, doordat we met meer vrijheid aan een project werken. Presentatieskills en communicatievaardigheden bijvoorbeeld. Dat is heel waardevol. Ook krijgen we diverse methodes aangereikt om met grote vraagstukken om te gaan.

Daarnaast hoop ik dat ik veel kennis meekrijg over de energietransitie. Wat houdt het in? Wie zijn de grote spelers? Wie bepaalt wat? Ik hoop met name dat ik een beter overzicht krijg. In de media wordt het slechte nieuws gepresenteerd, van bosbranden tot vervuiling. Ik vind het lastig om daarin de verbanden te zien en te zien wat ik er zelf aan kan doen.’


Heb je nog tips voor Fontys?

‘Voordat ik een tip geef, eerst een compliment: ik vind het heel goed dat Fontys deze minor in het leven heeft geroepen. Hiermee laat Fontys zien dat ze het duurzaamheidsvraagstuk serieus nemen en wordt er geluisterd naar onze inbreng.

Mijn tip is om het team van studenten nog gevarieerder te maken. Nu zitten er relatief veel studenten uit de technische hoek bij. Die zoeken elkaar toch op, dat mag wel wat breder.’

Ben je door deze minor anders naar duurzaamheid gaan kijken?

‘Ik was hier al bewust mee bezig, dat heb ik van mijn ouders meegekregen. Ik zou niet snel een lamp laten branden als ik een kamer verlaat, om maar iets te zeggen. En ik ben vegetariër. Het mooie aan deze minor is dat ik beter kan inzoomen op wat de impact is van een individuele handeling. Als we allemaal wat minder gas verbruiken, maakt dat dan verschil? Ik vind het heel interessant om daar mee bezig te zijn.’

Meer weten over deze minor? Kijk dan eens op Minor Future Energy for Society | Fontys

Voeg commentaar toe