Samen werken aan een duurzaam Fontys

Onderwijs

U

itdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs: daar staan wij voor bij Fontys.

Ons onderwijs is gebaseerd op de pijlers kennis, vaardigheden en beroepshouding. Iedereen die over de juiste vooropleiding beschikt en bij Fontys zijn talent wil ontplooien, is welkom. En ieder die bij ons afstudeert, betreedt de arbeidsmarkt met – op z’n minst – deze bagage: een degelijke basis van toepassingsgerichte kennis, aangevuld met nuttige en moderne (onderzoeks-)vaardigheden, goede contacten met het werkveld, een sterk besef van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en een open, tolerante en dus ook interculturele houding. Laat je inspireren hoe duurzaamheid een onderdeel is van het onderwijs binnen Fontys. 

Meer weten over onderwijs binnen Fontys? Kijk op Fontys Onderwijs