Samen werken aan een duurzaam Fontys

Zes studententeams presenteerden ideeën voor energiebesparing Nexus-gebouw

Hoe kunnen we meer energie besparen in het Nexus-gebouw? Zes studententeams van de minor Future Energy for Society bogen zich over deze vraag. Afgelopen vrijdag presenteerden zij hun plannen aan een jury.

Wat er zoal voorbijkwam? Volgens Fieke Geurts (docent en minor coördinator) een ‘fantastische diversiteit aan technische en economisch haalbare oplossingen.’ Zo opperde een studententeam de mogelijkheid van raamfolie tegen instralende warmte. Weer een ander presenteerde de optie van sedummatten op het dak, of schemersensoren zodat het licht alleen aan is als het echt nodig is. ‘En met de BeterBesluitmethodiek gaven de studenten mooie voorzetjes hoe je het draagvlak van gebruikers van het gebouw kunt vergroten, zodat de nieuwe norm breed gedragen wordt’, aldus Erik van de Wiel (docent Toegepaste Psychologie). De presentaties lieten volgens hem overtuigend zien dat er heel veel maatregelen mogelijk zijn om energie te besparen in het Nexus-gebouw.

Extra punten
De studenten mochten hun ideeën pitchen aan een jury van experts. De juryleden waren Jifke Sol (lector bij FECT), Anton Presură (studententeam CASA van de TU/e), Agnes Otten (consultant duurzaamheid Dienst H&F) en Maarten van Andel (directeur Toegepaste Natuurwetenschappen). Hoewel alle teams goede ideeën hadden, kreeg één groepje extra punten voor de impact van hun voorstel. ‘Dat was het idee van de structurele aanpassing in de waterkoeling en cv-installatie’, vertelt Fieke. ‘Op korte termijn zouden we zo 1,2 miljoen euro kunnen besparen, op lange termijn zelfs 2 miljoen.’

Minor
In de minor Future Energy for Society Minor Future Energy for Society | Fontys doen studenten ervaringen en kennis op om bij te dragen aan een succesvolle energietransitie. Studenten verkrijgen vakkennis, leren hoe andere disciplines tegen hetzelfde vraagstuk aankijken en ervaren hoe ze samen tot oplossingen komen. Volgens Erik is juist dat heel belangrijk, omdat te veel mensen nog in hokjes denken als het gaat over energietransitie. ‘Studenten komen nu bijvoorbeeld van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Retailmanagement en ICT, maar óók van Toegepaste Psychologie. Zij denken mee over de sociale beweging die nodig is om mensen mee te krijgen in de energietransitie. Veel studenten denken misschien nog dat de energietransitie een technisch vraagstuk is, maar deze minor kan ook voor hen van toegevoegde waarde zijn.’

Voeg commentaar toe