Samen werken aan een duurzaam Fontys

‘Wat je voorleeft, wordt uiteindelijk opgepakt’

Hoe wordt binnen Dienst P&O invulling gegeven aan duurzaamheid? Kartrekkers Melanie Kuster (adviseur salaris en HR) en Harry Berkvens (manager bedrijfsvoering/lid MT P&O) vertellen daar graag meer over. ‘Met duurzaamheid pak je niets van mensen af, het levert je vaak juist ook iets op!’


Om maar meteen met de deur in huis te vallen: mogen Fontys-medewerkers de komende jaren nog een broodje ham bij de lunch?

Melanie: ‘Geen zorgen, dat mogen mensen helemaal zelf weten. Ik vind het jammer dat duurzaamheid vaak negatief wordt uitgelegd: dit mag niet meer, dat mag niet meer. Straffen of dwingen helpt niet. Tegelijkertijd is er wél iets groots aan de hand. Daar mogen we niet voor weglopen. Maar ik wil liever mensen bewust maken en motiveren om anders te leven.’

Harry: ‘Helemaal mee eens. We kunnen met onze Dienst niet de hele wereld veranderen. Maar misschien wel een klein stukje.’

Welke stappen heeft Dienst P&O al gezet op het vlak van duurzaamheid?

Harry: ‘Het zijn er nooit genoeg, maar we hebben al wat dingen voor elkaar gekregen. Zo zijn we in 2021 gestart met de nieuwe reiskostenregeling. Daarin zitten een aantal zaken die sterk aan duurzaamheid linken. Zo stimuleren we de aanschaf van een fiets en het reizen ermee naar het werk. En ook het gebruik van het OV of lopend naar je werk gaan, heeft een streepje voor. Dat wordt helemaal vergoed. Terwijl je, als je met de auto reist, een zeer beperkte tegemoetkoming krijgt. Het is een soort ontmoedigingsbeleid. We kweken awareness door hierop te blijven wijzen en deze maatregelen te linken aan het bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Melanie: ‘We zien dat steeds meer mensen naar het werk fietsen en het gebruik van de auto terugloopt. We vinden het overigens ook belangrijk dat medewerkers kunnen kiezen. Dat past in deze tijd: je bepaalt per werkdag welk vervoersmiddel het beste bij je past.’

Heeft iedereen binnen Dienst P&O oog voor het thema duurzaamheid? Met andere woorden: wordt het breed gedragen?
Melanie: ‘Ik merk dat duurzaamheid steeds breder gedragen wordt. Daar is wel een lange adem voor nodig. Vooral omdat mensen een verkeerd beeld hebben bij het thema duurzaamheid en bang zijn voor verandering. Daar komt bij dat dit soms de persoonlijke levenssfeer raakt. Door te laten zien dat iedereen hier een eigen invulling aan kan geven, komt er al meer ruimte. Bovendien is het goed om onze acties aan de SDG’s te hangen, een kapstok die duurzaamheid concreter maakt. Dan blijkt dat het om dingen draait die we allemaal belangrijk vinden, zoals: schoon drinkwater, geen honger en armoede of simpelweg wandelen in een bos zonder overal afval tegen te komen.’

Hoe zit het met thuiswerken?

Harry: ‘De pandemie heeft ons daarbij een zetje gegeven. We voelen ons verantwoordelijk om een ARBO-bestendige thuiswerkplek in orde te maken. Dus wij leveren het bureau, de stoel en alle IT-middelen.’

Melanie: ‘Nog een stap die we hebben gezet: bij onze eindejaarsgeschenken kunnen medewerkers kiezen voor duurzame cadeaus. Denk aan herbruikbare materialen zoals notepads. Het zijn allemaal manieren om duurzaamheid in de hoofden van mensen te laten nestelen. In de hoop van: wat je voorleeft, wordt uiteindelijk opgepakt.

Duurzaamheid is niet alleen maar energieneutraal en CO2-neutraal willen zijn. Het zit ‘m ook in sociale duurzaamheid.

Harry: ‘In het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat wij als Dienst P&O organiseren, heeft dit een plaats gekregen. We kijken dan bijvoorbeeld ook naar werkgeluk. En in het kader van sociale duurzaamheid werken we waar mogelijk met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een apart bureau om daarin te bemiddelen. We zoeken in dit kader passende werkplekken en plaatsen mensen in de volle breedte van Fontys.’

Dan de duurzaamheidsagenda. Hoe bepalen jullie de doelen voor de komende jaren?

Harry: ‘Laatst hadden we een brainstormsessie met Agnes en Gerrit. Eigenlijk was de conclusie dat we al veel doen, en dat we haakjes hebben waar we de komende jaren op door kunnen bouwen. We hebben bijvoorbeeld ook al een Health & Wellbeing-team, dat zich richt op een gezonde leefstijl, workshops en vitaliteit: een mooi staaltje sociale duurzaamheid.’

Melanie: ‘We kunnen van alles doen, maar we moeten al die duurzame acties ook tentoonstellen. De Duurzaamheidsagenda is een kans om collega’s te inspireren én awareness te kweken.’

Fast forward naar 2030, de stip aan de horizon voor de Duurzaamheidsagenda. Waar hopen jullie op?

Harry: ‘Dat nog meer mensen positief kijken naar de transitie. Duurzamer handelen betekent niet dat er iets van je af wordt gepakt, vaak levert het juist iets op. Bijvoorbeeld dat je voor je buitenlandse werkreis niet eens meer dénkt aan het vliegtuig, maar lekker in de trein werkt en onderweg geniet van het uitzicht.’

Melanie: ‘Of dat mensen niet meer chagrijnig zijn over het feit dat autogebruik wordt ontmoedigd, maar het juist normaal vinden. Omdat je daar ook fitter van wordt. Van ‘ik kan niets betekenen’ naar ‘samen een steentje bijdragen’, daar hoop ik op.’

Meer weten over de duurzame reiskostenregeling? Bekijk de portal!

Voeg commentaar toe