Samen werken aan een duurzaam Fontys

Symposium: Circulaire Transitie in de maak!

We leven in een tijdperk van grote veranderingen in klimaat, technologie, economie en samenleving. De omslag naar een circulaire samenleving is een gezamenlijke en complexe uitdaging voor ondernemers, burgers, overheden en kennisinstellingen. Ook Fontys wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan deze transitie naar een circulaire economie. Tijdens ons symposium op 19 november laten we je met trots de circulaire tools zien, die we samen met en voor MKB-ondernemers ontwikkeld hebben. Bovendien nemen we je graag mee in het verhaal van het vorig jaar gestarte lectoraat Circulaire Transities. Samen gaan we aan de slag om de circulaire transitie mogelijk te maken!  Praat, denk, leer en doe je mee op 19 november?

Graag nodigen we je uit voor het symposium ‘Circulaire Transitie in de maak’. Onder leiding van Harm Edens, voorvechter van de circulaire economie, kun je nieuwe kennis en inspiratie opdoen, netwerken en nieuwe innovatieve samenwerkingen laten ontkiemen.

Programma
Op Fontys Hogescholen presenteren we deze ochtend de resultaten van het tweejarig RAAK onderzoek naar circulair ondernemen. We hebben een toolkit circulair ondernemen die we samen met en voor MKB-ondernemers hebben ontwikkeld. Maak tijdens het symposium kennis met de nieuwste circulaire tools, deel je eigen ervaringen met anderen en krijg nieuwe inzichten in één van de inspirerende workshops!
 
In de middag vindt de lectorale rede ‘Van lineair naar circulair, een pittige transformatie’ van lector Jifke Sol plaats. Aansluitend wordt Jifke Sol geïnstalleerd als lector Circulaire Transities binnen het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. Na de installatie zal tijdens een paneldiscussie ingegaan worden op de vraag wat circulaire transities moeilijk of makkelijk maakt. Kortom, waar zitten de kantelpunten en wat is er nodig om die te zien en benutten? 

RAAK mkb Circulair Ondernemen
Het ochtendsymposium is het eindproduct van het RAAK mkb Circulair Ondernemen onderzoeksproject.  In dit gezamenlijke project van Fontys Hogescholen, de Hogeschool van Amsterdam en verschillende MKB-bedrijven is de afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelen van inzichten en hulpmiddelen op het gebied van circulair ondernemen. Dit onderzoek werd financieel mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Aanmelden
Lees meer over het programma of meld je direct aan. Je kunt bij het aanmelden de workshop van je voorkeur aangeven. We bieden zowel de mogelijkheid tot live en/of digitale deelname, geef bij je inschrijving aan waar je voorkeur naar uitgaat. Na inschrijving ontvang je een week van tevoren jouw definitieve bevestiging van deelname, inclusief praktische details en routebeschrijving. We zien je graag op 19 november!