Samen werken aan een duurzaam Fontys

‘Met name op het gebied van sociale duurzaamheid doen we al heel veel’  

De ene ziet een auto alleen maar als een blik op wielen, de ander mist het als ze thuiswerkt om tien kilometer naar Fontys te fietsen. Alleen daarom al zijn José Theulen (directeur studentenvoorzieningen) en Maria Loohuis (Adviseur Studentenvoorzieningen + duurzaamheidscoördinator) de aangewezen personen om te vertellen over duurzaamheid binnen de Fontys-dienst Studentenvoorzieningen. Maria: ‘We vinden met name sociale duurzaamheid een belangrijk thema. Daarbij draait het om het verbeteren van het welzijn van studenten’.


Waar staat de Dienst Studentenvoorzieningen voor?
José: ‘We houden ons bezig met alles wat met studenten te maken heeft, behalve het onderwijs zelf. Denk aan de administratieve kant, zoals inschrijving, bekostiging en managementinformatie, maar ook studentenbegeleiding en ondersteuning bij medezeggenschap. Dat doen we voor 23 Fontys-instituten.  En we hebben collega’s die onderzoeken wat de succes- en de belemmerende factoren voor studiesucces van onze studenten zijn. Heel breed dus!’

Maria: ‘Mijn werk is bij de studentenadministratie. Ik adviseer collega’s over inschrijving en vooral over diplomering.’

Wat hebben jullie met het thema duurzaamheid?
Maria: ‘Ik wil graag iets betekenen op dit gebied. Bovendien ben ik vaak de luis in de pels. Zelf heb ik niets met auto’s. Voor mij is dat een blik op wielen, waar ik niet in hoef te zitten. Als ik zie dat anderen vaak voor een auto kiezen, dan probeer ik daar met een kwinkslag iets over te zeggen.’
José: ‘Ik kies er bewust voor om met de fiets naar het werk te gaan. Een enkele reis is tien kilometer. Heerlijk vind ik dat.’


En goed voorbeeld doet volgen?

José: ‘Bij Fontys hebben we een hele gunstige regeling voor fietsen. Hoewel het de meesten in eerste instantie om het financiële voordeel ging, zien zij nu wat het hen oplevert. Ook ik voel me écht fitter door het fietsen. Ik mis het zelfs als ik thuiswerk.’

Wat hebben jullie als Dienst met het thema duurzaamheid?
Maria: ‘Ik heb de Sustainable Development Goals (SDG’s) erbij gepakt en dan zie je hoeveel we al doen. Vooral op het gebied van sociale duurzaamheid hebben we al volop stappen gezet. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk om bij te dragen aan verdraagzaamheid en om polarisatie tegen te gaan.’

José: ‘Je kunt Fontys zien als een mini-maatschappij. Landelijke thema’s zoals inclusiviteit, de effecten van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ook invloed op onze community’. Maria: ‘Je zou Fontys kunnen zien als een soort opvoeder: we proberen normen en waarden te laten zien. We moeten studenten niet alleen een beroep bijbrengen, maar ze ook kennis overbrengen ten behoeve van de maatschappij, zodat ze daar kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dat beroep en zo hun verantwoording kunnen nemen.’

Op welke duurzaamheidsstap gezet door de Dienst SV zijn jullie trots?

Maria: ‘Ik vind het goed dat we qua diplomering heel transparant zijn en zorgen voor een getuigschrift en een diplomasupplement waar je in de toekomst mee vooruit kunt. Het gaat daarbij niet om het papier, maar om de inhoud van het document en waar het voor staat. Een ander mooi voorbeeld vind ik de startthermometer. We merken dat veel studenten het eerste jaar afhaken. Daarom kunnen eerstejaars dit online reflectie-instrument invullen. Zo kunnen wij inzien hoe het met hen gaat en waar nodig bijsturen.’

José: ‘We kijken ook steeds meer naar hoe we er voor álle studenten kunnen zijn, in plaats van dat we denken in doelgroepen en in problemen. Een stilteruimte voor studenten met autisme mag door iedereen gebruikt worden. Want vaak hebben andere studenten daar óók behoefte aan. Daar moeten we bij stil blijven staan.’

Welke duurzame stappen zouden jullie graag nog zetten?

José: ‘Ik denk dat we als diensten nog beter mogen samenwerken. Daardoor kunnen we zaken efficiënter aanpakken.’

Maria: ‘Wij kunnen een goede verbinder zijn tussen de studenten en medewerkers, tussen onderwijs en organisatie. En ervoor zorgen dat dit onderwerp op de agenda komt. Bovendien kunnen wij voorleven, laten zien hoe wij met duurzaamheid omgaan.’

José: ‘Ook in de samenwerking met ICT zie ik nog kansen. Dan denk ik aan het kiezen van duurzame systemen bijvoorbeeld.’
Maria: ‘En aan privacy en veiligheid, dat valt misschien weer meer onder sociale (digitale) duurzaamheid. We moeten ons ervan bewust zijn dat we een ‘schatkist’ aan informatie hebben van medewerkers en studenten. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan.’

Dus er is nog werk aan de winkel?
José: ‘Zeker, maar ik denk dat Fontys ook trots mag zijn. We zijn allemaal al duurzaam bezig. We hebben een voorlopersrol, zonder betuttelend te zijn. Ik merk ook dat studenten dat van ons verwachten en ons daarop bevragen. En dat is alleen maar mooi! Zij hebben recht op een duurzame toekomst, een toekomst waar iedereen gelijke kansen heeft en iedereen mee kan doen.’ 

Voeg commentaar toe