Samen werken aan een duurzaam Fontys

23ste plaats voor Fontys op de jaarlijkse SustainaBul ranking voor duurzame hogescholen

Op vrijdag 26 mei vond de Groene Peper, het duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst, plaats op de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Tijdens de Groene Peper werd traditiegetrouw de winnaar van de SustainaBul bekend gemaakt. SustainaBul is de jaarlijkse ranking van Studenten voor Morgen, waarin op basis van een vragenlijst en twee onderzoeksrondes de duurzaamheid van hogescholen en universiteiten in Nederland wordt onderzocht. Deelnemende onderwijsinstellingen, waaronder Fontys, worden overall beoordeeld op duurzaamheid in bedrijfsvoering, onderzoek en onderwijs. In totaal rankte Studenten voor Morgen 33 hogescholen en universiteiten. Fontys behaalde dit jaar een 23ste plek.


Duurzaamheidsadviseur Agnes Otten, docent bij Fontys Economie en Communicatie Geert van Seeters en Research Manager bij het Center of Expertise for Sustainable and Circular Transitions Jos Pieterse zijn binnen Fontys de eerste aanspreekpunten voor duurzaamheid binnen de 3 deelgebieden die onderdeel uitmaken van de ranking. De afgelopen maanden hebben ze zich voor de SustainaBul beziggehouden met het opvragen, verzamelen en indienen van informatie over duurzaamheid binnen Fontys. Wat vinden zij van de behaalde 23ste plek?

Verbeterpotentieel voor onderwijs en onderzoek

Agnes Otten: “Ik ben trots op de stabiele scores voor bedrijfsvoering, die laten zien dat Fontys jaar na jaar actief stuurt en verbetert op dit onderdeel. Als het om bedrijfsvoering gaat scoort Fontys een 10de plek. Natuurlijk is er ook verbeterpotentieel. Dat zit hem met name in het meer publiekelijk maken van duurzame bedrijfsvoering op de Fontys website. Op ons eigen duurzaamheidplatform Fontys for Sustainability zijn, aanvullend aan de corporate website, al veel inspirerende verhalen te vinden over duurzaamheid binnen Fontys. Er is vooral meer winst te behalen bij verduurzaming in onderwijs en onderzoek. Het resultaat voor deze onderdelen is dan ook niet verrassend. Door de uitkomsten van eerdere SustainaBul rankings weten we dat we een inhaalslag moeten maken om hoger te eindigen. We zijn druk bezig om dit meer vorm te geven.”

“Wat de SustainaBul vooral laat zien is dat kennisinstellingen die duurzaamheid strategisch borgen en hiervan bewijsvoering in de operatie laten zien hoger scoren”, aldus Geert van Seeters. “Onze uitdaging zit hem in de verweving van duurzaamheid binnen onderwijs en onderzoek. Onze Fontys-strategie én merkbelofte ‘Fontys for Society’ nodigt alle leden van de Fontys-community uit om hier verantwoordelijkheid voor te nemen.”

Jos Pieterse vult aan: “Binnen Fontys gebeurt er al veel met betrekking tot duurzaamheid. In het onderwijs zijn mooie voorbeelden en ook veel onderzoek heeft al duurzaamheid en circulariteit in zich. Op onze website is dit (nog) niet altijd goed terug te vinden, dat is jammer! Er liggen nog genoeg kansen. We hebben het SDG-charter getekend, maar hoe zien we dit nu eigenlijk structureel terug in onderwijs?” Agnes: “Het zou geweldig zijn als we voor onderwijsactiviteiten (inclusief onderzoek) een kader voor duurzaamheid op kunnen stellen en omarmen. Op die manier kunnen instituten hun opleidingen voorzien van duurzame aspecten op basis van een generiek Fontysbreed actieplan met als basis de SDG’s.”

Groen bedankje

De ranking voor SustainaBul gebeurt in twee rondes. In een eerste ronde onderzoekt Studenten voor Morgen de publieke informatie op de websites. Welke informatie is online terug te vinden? Op basis van de bevindingen uit de eerste ronde krijgen onderwijsinstellingen de kans om extra bewijsvoering aan te leveren voor de verschillende onderdelen. Agnes, Geert en Jos hebben ook andere collega’s aangehaakt om zoveel mogelijk ‘duurzame punten’ te scoren voor de SustainaBul.

In totaal werkten 8 instituten en 5 lectoraten mee aan het aanleveren van bewijsvoering voor de SustainaBul. Als dank voor hun medewerking plant Trees for All namens Fontys 13 bomen in Nederland en Mexico. Een groen bedankje waarmee we zorgen voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

Blik op de toekomst

Agnes heeft nog een duurzame boodschap voor de Fontys Community: “Laten we werk maken van een generatie van zelfstandige, bewuste wereldburgers, die niet alleen praten over verandering, maar ook durven te doen. Door duurzaamheid te integreren in het hoger onderwijs kunnen we het onderwijs systematisch veranderen voor huidige en toekomstige generaties. Daarmee kan Fontys echt het verschil maken en een voorbeeld zijn voor de maatschappij.

In mijn werk als consultant duurzaamheid is het me al vaak opgevallen dat als studenten zien hoe je duurzaam kunt bijdragen, de interesse en het bewustzijn ook meteen aan gaan en daarmee een zaadje geplant is.”

Ook Geert heeft een boodschap voor de Fontys-community: “Laten we leiderschap tonen en samen de gemeenschappelijke verantwoordelijk omarmen om zo lading te geven aan onze merkbelofte ‘for Society’. De vraag die je jezelf moet stellen is: welke keuzes kun je maken uit de 17 thema’s van de Sustainable Development Goals en 6 kennisthema’s van Fontys, waarmee je (binnen de context van jouw opleiding of werk) de grootste impact kunt maken?”

Wil je weten op basis van welke vragen Fontys is gerankt? Je bekijkt ze hier.

Nieuwsgierig naar de presentaties van de Groene Peper? Bekijk de webinars.

Voeg commentaar toe