Samen werken aan een duurzaam Fontys

Word onderdeel van de verandering! 

Studenten kunnen bij Fontys hun minor, stage of afstudeeropdracht doen in een van de Living Labs. Deze Living Labs zijn onderdeel van de ‘learning by doing’ leerfilosofie. In interdisciplinaire teams werken studenten van verschillende opleidingen samen aan vraagstukken rondom duurzaamheid in textiel, voedsel, bouw en sociale innovatie. Deze thema’s zijn naar voren gekomen uit overleggen met strategische partners. Vervolgens wordt er een koppeling gemaakt met werkveldpartners en kunnen studenten kennis komen maken om hun projectidee te bespreken.

Kom onderzoek doen in een van de Living Labs van Fontys


Interdisciplinaire samenwerking van studenten
Bas Brocks, student Toegepaste Psychologie bij Fontys, Elke van der Valk, coördinator bij living labs for circular transition en Jifke Sol, Leading lector bij het Center of Expertise (CoE) – Sustainability & Circularity Transitions vertellen meer over deze vernieuwende manier van samenwerken binnen Fontys. 

Interdisciplinaire samenwerking van studenten
Jifke: “We moeten mensen meenemen in bewustwording over wat duurzaam/onduurzaam is. Onze gedragspatronen houden bepaalde problemen (textiel, plastic, afval) in stand. Dat hangt samen met onze opvoeding, we leven in een systeem van uitputten en zijn niet regeneratief. 

De grote vraag van het (CoE) is: ‘kun je onderzoek/acties ontwikkelen die een lange termijn visie over duurzaamheid/circulariteit als samenleving ondersteunen, maar die ook de weg ernaar toe aangeven?’. De ‘hoe’ vraag is hierin het moeilijkst. Dat heeft te maken met ons gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook met hoe je leeft in relatie tot de natuur. 

Ook kleine, experimentele stappen zijn belangrijk. We hebben een community nodig van mensen die elkaar vinden in ‘iets’. Een voorbeeld van zo’n community zijn de Living Labs, waarin studenten interdisciplinair samenwerken aan verschillende projecten. Ze ontmoeten andere pioniers en worden goed begeleid op circulaire competenties als systemisch denken (de kritische samenhang zien tussen bijvoorbeeld technisch en sociaal) en voorspellingen leren doen (wat betekenen bepaalde beslissingen voor de toekomst).

Een Living Lab is een interessante ontwikkelplek voor studenten, ze werken aan hun eigen Inner Development Goals onder de vlag van de SDGs.”

Duurzaam bier brouwen
Bas Brocks is een van die studenten. Hij was op zoek naar een afstudeeropdracht en zag de oproep voor de Living Labs op het studentenportaal van Fontys staan. De manier van werken en de duurzame insteek spraken hem aan en hij nam contact op met Elke om meer te weten te komen. 

Elke: “Studenten werken samen aan een project en kunnen echt iets toevoegen met hun expertise. De projecten van de Living Labs hebben waarde en gaan over maatschappelijke thema’s als het sociale aspect van duurzaamheid en gedragsverandering. We noemen onze studenten ook wel change professionals, want ze brengen echt verandering. Om te verduurzamen zijn technische, sociale en economische innovaties nodig. Juist daarom zijn de interdisciplinaire samenwerkingen zo van belang.”

Bas kwam uiteindelijk terecht bij bierbrouwerij Rabauw, waar hij samen met twee studenten International Communication Management en een student Werktuigbouwkunde aan een duurzaam project werkt. De centrale vraag van Rabauw is: ‘hoe kunnen we een duurzame brouwerij worden?’ Bas: “De uitdaging hierin is om medewerkers te betrekken bij gedragsverandering op de lange termijn. We benaderen de vraag elk vanuit onze eigen expertise. Op deze manier leren we ook veel van elkaar!

Medewerkers zijn erg betrokken bij Rabauw en zitten vol ideeën, alleen miste er een praktische manier om medewerkers mee te nemen. Zo ontstond het concept van een ideeënmuur, een laagdrempelige manier voor bestuur en directie om input over bepaalde vraagstukken op te halen bij medewerkers. Hier komen vragen op als ‘hoe kunnen we minder water verbruiken?’. Door medewerkers te betrekken maken we ze betrokken bij de duurzame koers die Rabauw gaat varen. Een mooi begin van duurzame gedragsverandering.”

 “Je hebt veel vrijheid binnen de Living Labs”
Bas heeft nog een advies voor studenten die overwegen om zich aan te sluiten bij een Living Lab. “Je hoeft nog niet precies te weten wat je wil gaan doen. Door gesprekken binnen de community, onder andere met de partners, kom je daar vanzelf achter. Het idee voor mijn opdracht ontstond na een eerste gesprek met Rabauw. We zagen beide een kans voor een mooi project. Je hebt veel vrijheid binnen de Living Labs om onderzoek te doen naar een onderwerp binnen je eigen interessesfeer. 

Daarmee is deze plek anders dan een reguliere afstudeerplek. Ik krijg de kans om mezelf te ontwikkelen als professional, maar kan ook breder impact maken en bijdragen aan verandering en duurzaamheid. Uiteindelijk is je verdiepen in duurzaamheid en bijdragen aan een veranderende wereld ook een project voor jezelf.”

Ook studenten van andere hogescholen zijn welkom om zich aan te melden voor een minor, afstudeeropdracht of stage bij een Living Lab. Meer weten? Neem contact op met coördinator Elke van der Valk. 

Voeg commentaar toe