Samen werken aan een duurzaam Fontys

Fontys for sustainability

Op weg naar een duurzame hogeschool

F

ontysforsustainability.nl is het platform van Fontys Hogescholen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema duurzaamheid en circulariteit.

Een plek voor verhalen over duurzaamheid die informeren, inspireren en enthousiasmeren. 

Samen met het werkveld ontwikkelen we talent en kennis. Zo dragen we bij aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving.

Joep Houterman, voorzitter College van Bestuur

Hoe boekt Fontys duurzame resultaten in het onderwijs, onderzoek en in het dagelijks handelen van onze organisatie? Lees hoe Fontys stappen zet op het vlak van duurzame mobiliteit, ontdek hoe studenten door middel van afstudeerprojecten bezig zijn met de circulaire economie en overtuig jezelf van de voordelen van systemisch denken. Deze website, dit platform, helpt hierbij. 

Fontys for society

Samen zorgen we ervoor dat Fontys een voorloper is op het gebied van duurzaamheid.

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met én voor het (regionale) werkveld verzorgen wij hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en voeren we innovatief praktijkgericht onderzoek uit. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen en willen hierin een voorbeeld zijn voor onze omgeving.

We bereiden studenten voor op de wereld van morgen, zodat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Dit doen we door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek. En ook in ons dagelijks handelen op het gebied van energie, klimaat, gezonde gebouwen en verantwoorde inkoop. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.

Samen werken we aan een duurzaam Fontys.