Samen werken aan een duurzaam Fontys

Blog CvB – aan het woord: Elphi Nelissen

De klimaatverandering: wat kan hoger onderwijs doen?

Ruim een jaar geleden presenteerde Fontys zijn nieuwe meerjarige strategie. De titel is veelzeggend: Fontys for society. Misschien wel het allerbelangrijkste aspect van onze nieuwe strategie is de ambitie om onze maatschappelijke impact verder te versterken. We willen op een groot aantal gebieden – Fontys is een zeer brede hogeschool immers – bijdragen aan de oplossing van complexe, urgente maatschappelijke vraagstukken.

Wij hebben ze wicked problems genoemd.

Een wicked problem bij uitstek is natuurlijk de klimaatverandering. Ontzettend complex vanwege de aantallen betrokken actoren, vanwege de hoeveelheid knoppen waaraan gedraaid kan worden, vanwege de in zekere zin ook onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen én last but not least: de urgentie spat er vanaf. Doen we niks (of te weinig) dan zullen we met ons allen daar de zeer ingrijpende gevolgen ondervinden. Of beter gezegd: dan zullen de generaties van onze kinderen die gevolgen aan den lijve meemaken. Of die van onze huidige Fontys-studenten.

Dat is in alle opzichten onwenselijk.

En dus wil ook Fontys zijn steen(tje) bijdragen aan dit grote maatschappelijke issue. Dat willen we op de eerste plaats doen met ons onderzoek. Niet voor niets hebben we duurzaamheid & circulariteit als een van onze zes centrale kennisthema’s bestempeld. We hebben met het Fontys Expertisecentrum Circulaire transitie (FECT) een mooi center of expertise (coe) opgezet de voorbije jaren op het gebied van de circulaire transitie. Dit FECT moet het werkveld ondersteunen bij het maken van de transitie – een economisch vraagstuk waar niet direct pasklare antwoorden voor bestaan.  Maar ook de andere kenniscentra en centres of expertise dragen (indirect) volop bij aan deze maatschappelijke opgave.

Daarnaast dragen we – natuurlijk – ook bij middels ons onderwijs. Steeds meer opleidingen ruimen in de curricula een plek in voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de sdg’s). Maar ook omdat ons onderzoek en onderwijs steeds meer met elkaar verweven worden – niet in de laatste plaats in hybride leer- en onderzoekomgevingen – zullen studenten meer bijdragen aan ons onderzoek. En dus ook aan het onderzoek op het vlak van duurzaamheid.

Waar brengt ons dat? Ik ben niet naïef: natuurlijk kunnen wij bij Fontys niet in ons eentje de #COP26-ambities (de afspraken die op de klimaattop in Glasgow zijn gemaakt vorig jaar) realiseren. Dat kunnen we ook niet met alle hogescholen bij elkaar. En ook niet met de steun van de universiteiten. Maar als alle kennisinstellingen in de wereld hun bijdrage leveren – en dat is opgeteld een enorme inzet van talent, motivatie en kennis – dan is dat wel een heel grote stap op weg naar het redden van onze planeet (in tegenstelling tot vernietiging van de planeet zoals nu dreigt). En daarmee op weg naar het redden van de toekomst van onze studenten.

Een mooier voorbeeld van Fontys for society is vrijwel niet te bedenken.

Elphi Nelissen, lid college van bestuur Fontys

Woensdag 9 maart: klimaatactie
Een van de acties die wordt ondernomen, is de klimaatactie in het hoger onderwijs. Lees daar hier meer over. 

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe