Samen werken aan een duurzaam Fontys

Duurzame bedrijfsvoering

F

ontys wil de bedrijfsvoering, oftewel ons dagelijks handelen, verduurzamen. Door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties niet alleen een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek, maar ook in ons dagelijks handelen.

Zo zetten we in op een CO2-neutrale bedrijfsvoering (in 2030), op alleen gebouwen met energielabel A (in 2023), eigen energieopwekking en 75% gasloos in 2030. Maar ook zetten we in op gezonde gebouwen en circulair inkopen.

Fontys wil de CO2 footprint (uitstoot) verkleinen en heeft zich zelfs ten doel gesteld op termijn volledig CO₂ neutraal te willen zijn. Dit gaat echter niet vanzelf en aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk dit doel te verwezenlijken. Het reductiescenario vormt de leidraad voor het uitvoeren van circulaire en energiebesparende maatregelen.

Met een mix aan maatregelen in de duurzame bedrijfsvoering willen we de CO2-footprint van Fontys verkleinen en uiteindelijk volledig laten verdwijnen:

  • Jaarlijkse CO2-reductie van ten minste 3%
  • Naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030
  • SDGs een centrale plek in onderwijs en onderzoek
  • Duurzaam bereikbaar zijn
  • Onderzoek naar circulaire economie en de energietransitie

Meer weten over duurzame bedrijfsvoering binnen Fontys of over Fontys en de SDG’s? Kijk op Duurzame bedrijfsvoering.