Samen werken aan een duurzaam Fontys

Duurzame bedrijfsvoering

F

Fontys wil de bedrijfsvoering, oftewel ons dagelijks handelen, verduurzamen. 

Door de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties niet alleen een centrale plek te geven in ons onderwijs en onderzoek, maar ook in ons dagelijks handelen. Zo zetten we in op een CO2-neutrale bedrijfsvoering (in 2030), op louter gebouwen met energielabel A (in 2023), eigen energieopwekking en 75% gasloos in 2030. Maar ook op gezonde gebouwen en circulair inkopen.Fontys wil de CO2 footprint (uitstoot) verkleinen en heeft zich zelfs ten doel gesteld op termijn volledig CO₂ neutraal te willen zijn. Dit gaat echter niet vanzelf en aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk dit doel te verwezenlijken. Het reductiescenario vormt de leidraad voor het uitvoeren van circulaire en energiebesparende maatregelen.

Meer weten over duurzame bedrijfsvoering binnen Fontys? Lees meer op Duurzame bedrijfsvoering

X