Samen werken aan een duurzaam Fontys

‘Data zorgt ervoor dat je een succesverhaal kunt vertellen’

Minder milieubelastend woon-werkverkeer, duurzamer bouwen en een CO2-neutrale afvalverwerking. De ambities en doelstellingen van Fontys op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Maar hoe staat het er momenteel voor? Door middel van verschillende duurzaamheidsrapportages communiceert Fontys zowel intern als extern over haar prestaties. Hoe komen die rapportages tot stand? Gerrit van Heusden, zelfstandig adviseur duurzaamheid, vertelt over het belang van goede data.


Voor het vijfde jaar op rij berekent Gerrit de CO2-footprint voor Fontys.  In 2017 werd hij door duurzaamheidsadviseur Agnes Otten benaderd om de mobiliteit van de onderwijsinstelling onder de loep te nemen. Een vraag die niet uit de lucht kwam vallen. ‘Voordat ik als zelfstandig duurzaamheidsadviseur werkte, werkte ik bij een grote financiële instelling aan een mobiliteitsprogramma’, legt Gerrit uit. ‘Ik kreeg, samen met een aantal andere grote bedrijven, de opdracht om het aantal auto’s terug te dringen. Een opdracht naar mijn hart, want in de jaren dat ik bij de instelling werkte zag ik de stad dichtslibben. Daar wilde ik iets aan doen. Ik vind dat als je ziet dat er iets niet goed gaat, dan moet je daar iets aan doen.’

Niet-financiële data

Het eerste jaar bij Fontys hield Gerrit zich dus vooral bezig met het in kaart brengen van de mobiliteit van Fontys. Waar wonen medewerkers en studenten? Hoe reizen ze naar Fontys en hoe vaak wordt er thuis gestudeerd of gewerkt? Gerrit ontwikkelde een Mobiliteitsenquête, waarvan de resultaten verwerkt werden in het Dashboard Mobiliteit. Daarna werden er CO2-rapportages gemaakt, die uiteindelijk zijn uitgebouwd tot de CO2-footprint bedrijfsvoering. Deze niet-financiële data is volgens Gerrit onmisbaar in een goed onderbouwde duurzaamheidsrapportage. ‘Naast financiële informatie zijn grote organisaties binnenkort verplicht om informatie te leveren met betrekking tot de impact die zij hebben op de samenleving. Een Dashboard duurzaamheid of een CO2-footprint laat dan heel goed zien dat een community als Fontys, met bijna 44.000 studenten en 5.800 medewerkers, het verschil kan maken. Het creëert bovendien inzicht in de duurzaamheidsprestaties.’

Datamanagement: meten is weten

Datamanagement is dus van essentieel belang voor het laten slagen van duurzaamheidsrapportages. Het gaat volgens Gerrit om harde informatie, waarmee je de prestaties kan onderbouwen. Informatie die ervoor kan zorgen dat je een succesverhaal kunt vertellen. Gerrit: ‘Voor Fontys is de mobiliteitsverandering bij medewerkers bijvoorbeeld een succesverhaal. Op dit gebied heeft de instelling de afgelopen vijf jaar enorme stappen gezet.’ Maar hoe kom je precies aan alle data? Volgens Gerrit kan dat soms heel eenvoudig zijn. ‘De CO2-uitstoot kun je vaak heel goed meten. Dat is gewoon een technisch verhaal. Neem auto’s. Autofabrikanten zijn verplicht dit voor hun modellen volgens een uniforme meetmethode te publiceren. Maar de zachte kant van duurzaamheid, bijvoorbeeld het sociale aspect, is lastiger te meten. Daarvoor moet je om de tafel met partijen die er verstand van hebben. Hoe komen we aan data en wat zegt die data  precies?’ Dat hoort bij een vakgebied dat zo in ontwikkeling is. ‘Dat maakt mijn werk ook enorm uitdagend en afwisselend.’    

SDG-Proof

De afgelopen vijf jaar is er bij Fontys al veel gebeurd op het gebied van bewustwording, maar volgens Gerrit zijn we er nog niet. ‘Het gaat de goede kant op. Er is hier en daar koudwatervrees, maar onwil is er absoluut niet. Het zou mooi zijn als alle Diensten van Fontys hierin kunnen samenwerken en duurzaamheid ook wordt doorgevoerd in het onderwijs. Mijn ideaalbeeld is dan ook dat Fontys naast goed opgeleide studenten ook SDG-proof studenten gaat ‘afleveren’. Zij gaan straks werken op bepalende plekken in de samenleving en kunnen dan op duurzaamheidsgebied het ‘Fontys verschil’ maken.’

Voeg commentaar toe