Samen werken aan een duurzaam Fontys

Studenten werken aan milieuvriendelijke oplossingen voor landbouwrestmaterialen

De kranten staan er al jaren vol van: onze wereld kent een enorme milieubelasting. Wat als we restmaterialen uit de landbouw (zoals mest) omzetten naar waardevolle producten zoals biogas en fosfaten? Zijn we dan dichter bij een leefbare aarde? Hans van de Donk is docent en onderzoeker bij Fontys Applied Sciences en buigt zich samen met studenten over nieuwe technologieën.

Hans geeft studenten van Applied Sciences les in de vakken Fysische Transportverschijnselen, Ondernemerschap en Procestechnologie. Daarnaast is hij onderzoeker en begeleidt hij studenten. Een van de speerpunten van de onderzoeksgroepen waar Hans bij is aangesloten is restmaterialen uit de landbouw omzetten naar waardevollere producten en het voorkomen van milieubelastende stoffen. Waarom dat zo belangrijk is? ‘In de landbouw zijn veel restmaterialen waar niks mee wordt gedaan of die gezien worden als afval, vertelt Hans. Denk aan mest, bermgras, onkruid, bedorven voedsel of tuinbouwafval. Wat als we die kunnen omzetten naar bruikbare producten? Zoals biogas, biochar en bodemverbeteraars.’


Minder milieubelasting

Vormen de uitkomsten van die projecten straks dé oplossing voor de stikstofproblematiek? Zo groot durft Hans niet te dromen, maar een eind in de goeie richting is het wel. ‘Stel je voor dat je alle mest in Nederland kunt verwerken tot waardevolle producten… dan zou de milieubelasting gigantisch teruglopen. Boeren kunnen dan hun werk blijven doen en de aardbol blijft leefbaarder. Daar moeten we met acht miljard wereldburgers toch echt samen voor zorgen.’


Vloeistof, gas en biochar

Waar houdt het team zich precies mee bezig? Ze experimenteren met een reactor. Deze machine maakt hydrothermische carbonisatie mogelijk van mest. Wat dat precies is? Hans: ‘Mest bestaat voor 70 procent uit water. Als je warmte toevoegt, neemt zowel de temperatuur als de druk toe én vinden er allerlei processen plaats.’ Het is een uitdaging om de juiste componenten in verschillende fases te krijgen. Voor de vloeistoffase zijn dat bijvoorbeeld fosfaten en nitraten. ‘Die zijn in de landbouw heel bruikbaar. De verkoolde biochar is bruikbaar als absorptiemateriaal in bijvoorbeeld schoorstenen, zodat geuroverlast vermindert. Daarnaast is deze ook te gebruiken als bodemverbeteraar. En wat betreft de gasfase? ‘De gasfase probeer je zo te manipuleren dat het zonder problemen uitgestoten kan worden.’

Om landbouwproducten optimaal om te zetten naar waardevolle materialen, gaan studenten van alles uitproberen met de mest. ‘Misschien moeten we wat aanpassen in de voeding van de dieren bijvoorbeeld.’  

Stoomexplosie

Maar de reactor wordt voor meerdere technologieën gebruikt. Een andere manier om duurzaam biogas te creëren uit landbouwrestmaterialen is namelijk het gebruik van stoomexplosies. ‘Een voorbehandeling om de restmaterialen sneller en effectiever te vergisten tot biogas.’

Samenwerking bedrijfsleven

De onderzoeken naar hydrothermische carbonisatie en stoomexplosies staan in de beginfase. ‘We zijn op dit moment bezig met het vinden van goede analyse-methodes om de verschillende componenten in de verschillende fases te analyseren. Vervolgens onderzoeken we hoe de verschillende fases samengesteld zijn zodat we uiteindelijk goede conclusies kunnen trekken. We werken samen met Infiltech. Zo kunnen we als onderwijs en bedrijven samen werken aan een duurzame toekomst.’

Voeg commentaar toe