Samen werken aan een duurzaam Fontys

Geef jouw idee een podium op Fontys for Sustainability

Duurzame Dinsdag bestaat vandaag (5 september) 25 jaar! Sinds 1997 staat deze dag in het teken van dé stemversterker voor duurzame initiatieven in Nederland. Het Kabinet ontvangt vandaag een koffer vol duurzame initiatieven die voor iedereen zichtbaar worden gemaakt, er wordt een Troonrede gehouden door een prominente verduurzamer en er zijn lintjes. Naast het feestje kraken Kamerleden, ambtenaren en financiers noten, hakken knopen over de gekozen initiatieven op de dag zelf door en ook erna.


Dit jaar tippen organisaties de meest trendsettende initiatieven die ze het afgelopen jaar zagen.
In een kwart eeuw is veel bereikt, maar de missie nog niet.

Waarom is Duurzame Dinsdag nodig?
Duurzame Dinsdag is nodig om de groep met burgerinitiatieven, start-ups, scale-ups en coöperaties die van groot belang zijn voor de transitie naar een duurzamer Nederland een podium te geven. Deze groep krijgt namelijk op Duurzame Dinsdag de mogelijkheid om contact te maken met de politiek en diverse organisaties en instellingen, waar normaal gesproken de drempel richting de politiek hoog is.

Hoe zit dit eigenlijk bij Fontys?
Ook binnen opleidingsinstituten en ondersteunende diensten worden diverse initiatieven en ontwikkelingen in gang gezet, resultaten geboekt en werken we momenteel aan een integrale Fontysbrede duurzaamheidsagenda.
Het duurzaamheidsplatform www.fontysforsustainablity.nl geeft duurzame activiteiten, met ecologische en sociale impact, een podium voor de Fontyscommunity en voor externen.
Het duurzaamheidsplatform wordt mogelijk gemaakt door een redactieteam. Zij zijn ervoor om duurzame initiatieven binnen Fontys onder de aandacht te brengen. Het duurzaamheidsplatform brengt ook mensen samen. Het redactieteam zelf is daarvan een mooi voorbeeld. Door te delen leer je veel van elkaar: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Gevraagd
We streven met de Fontys community, eigenlijk een kleine stad van bijna 50.000 mensen, naar een zo klein mogelijke voetafdruk en een zo groot mogelijk handafdruk (impact). Laat ons daarom vooral weten via sustainability@fontys.nl welke duurzame initiatieven, ontwikkelingen en resultaten binnen jouw opleiding, team of afdelingen er zijn of worden opgezet en gerealiseerd. Of wil je/jullie een keer met ons sparren in een maandelijks teamoverleg of daarbuiten? We spreken je graag!
Wist je dat je een reactie kan geven op de geplaatste artikelen? Ook jij bent stakeholder voor het verder verduurzamen van Fontys dus geef je mening.
We zien uit naar jullie reacties!

Voeg commentaar toe