Samen werken aan een duurzaam Fontys

FECT zet circulaire economie Fontysbreed op de kaart

Fontys Hogescholen heeft eind januari 2020 de deuren geopend van het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT). Het centrum houdt zich bezig met onderzoek naar de circulaire economie en naar de energietransitie. Bedoeling is dat studenten samen met externe partijen projecten oppakken die bijdragen aan de circulaire transities in Zuid-Nederland. Aan het woord: Jeske Nederstigt.

‘Het doel van het FECT is om hét kenniscentrum voor de circulaire economie en energietransitie te zijn in Noord-Brabant en Limburg.’ Jeske is als onderzoeker verbonden aan het FECT. ‘De transitie naar een circulaire economie vraagt om maatschappelijk inclusieve innovaties. Nieuwe mindsets, technologieën, businessmodellen, verbindingen en infrastructuren zijn nodig. Door middel van toegepast onderzoek vanuit technologische, economische en sociale invalshoek willen we samen met studenten, bedrijven, burgers en overheden de circulaire transitie in de regio versnellen.’

Samenwerken

Binnen het FECT werken verschillende Fontys instituten samen. Het gaat om de instituten Economie en Communicatie, HRM en Psychologie, Sociale Studies en Toegepaste Natuurwetenschappen. Binnenkort sluit ook de International Businessschool uit Venlo aan. Volgens Jeske is die Fontysbrede samenwerking noodzakelijk. ‘We kunnen zo vanuit meerdere perspectieven naar de circulaire transities  kijken. Dus niet alleen technologisch en economisch, maar ook op sociaal vlak. Die brede scope is écht nodig om zaken voor elkaar te krijgen.’

Oplossingen voor MKB

Het accent ligt in eerste instantie op de transitie in de MKB-maakindustrie In samenwerking met bedrijven uit de regio en studenten van verschillende opleidingen lopen onderzoeken naar onder meer circulaire businessmodellen. ‘Veel bedrijven willen wel stappen zetten, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd en aan kennis. Die kennis bieden wij.’  Het lectoraat van het FECT pakt vragen vanuit de praktijk op in onderzoek en bedrijven kunnen ook een aanvraag doen voor een stagiaire of afstudeerproject. 

Bewustwording

Naast het versnellen van de transitie in de praktijk, heeft het FECT ook de taak om  de thema’s circulaire economie en energietransitie een plaats in het onderwijs te geven. ‘Met ons expertisecentrum dragen we er aan bij dat het circulaire gedachtengoed tussen de oren van alle Fontysstudenten komt te zitten. Ons streven? Over vier tot acht jaar moet iedere afstudeerder zich er bewust van zijn welke bijdrage hij of zij kan leveren aan een circulaire economie en de energietransitie.’ Jeske benadrukt dat ze het dan echt over iédere student heeft. ‘Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk iedereen met dit thema in aanraking komt.’

Wat kan FECT voor jou betekenen

Ben je als student op zoek naar een interessante stage of een afstudeerproject waarmee je bijdraagt aan de wereld van morgen? Wil je als docent graag meer met de energietransitie of het thema circulaire economie doen, maar weet je niet hoe je dit op een goede manier in het onderwijs kunt verwerken? Neem dan contact op met het FECT via: fect@fontys.nl.

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe