Samen werken aan een duurzaam Fontys

Vijf vragen over het lectoraat Circulaire Transitie

Fontys Hogescholen heeft sinds 1 september 2020 een lectoraat Circulaire Transitie.
Het lectoraat, dat onderdeel uitmaakt van FECT, bestaat uit een multidisciplinair team van onderzoekers, aangevuld met studenten. Aan het hoofd staat lector Jifke Sol. Zij wordt ondersteund door onderzoekers en studenten uit het sociale, economische en het technische domein. Vijf vragen aan Jifke Sol over het nieuwe lectoraat:

1. Wat is de belangrijkste taak van het lectoraat?

‘Ons doel is om door middel van onderzoek toepasbare kennis te ontwikkelen over de circulaire economie en duurzame energie. We zoomen met name in op vertragende en versnellende factoren. Dit vanuit de bril van sociale innovatie. Bijzonder aan dit lectoraat is dat er naast de lector drie parttime onderzoeksters werken die elk een eigen onderzoeksdomein vertegenwoordigen. Het lectoraat zorgt voor meer verbinding tussen het sociale, economische en technische domein. Dit doen we door netwerken op te bouwen en te onderhouden met autoriteiten en stakeholders (zowel nationaal als internationaal). Ook verwerft het lectoraat opdrachten, verzorgt het publicaties, doet het subsidieaanvragen en gaat het op zoek naar financiering op het gebied van circulaire transitie.’

2. Aan welke projecten werkt het lectoraat?

‘Het impulsteam, de grondlegger van het lectoraat, heeft al in een eerder stadium een mooie subsidie binnengehaald: RAAK-mkb. Door middel van dit subsidiegeld ondersteunt het lectoraat het midden- en kleinbedrijf in de regio bij vraagstukken rondom de circulaire economie en de energietransitie. Bij veel mkb-bedrijven ontbreekt het namelijk aan tijd en budget om duurzaam te innoveren. Studenten hebben al verschillende zaken opgepakt, waaruit al enkele zeer toepasbare tools zijn ontwikkeld. Denk aan:  Start pilot Hybride Leeromgeving Circulaire Transitie –  YouTube & Minor Circulaire Economie | Fontys

3. Welke meerwaarde heeft het lectoraat voor studenten?

 ‘Ten eerste biedt het lectoraat via hybride leeromgevingen/living labs, minoren, stages en afstudeervakken een fantastische leerschool. Voor studenten zijn de contacten met het bedrijfsleven echt heel waardevol. Het geeft ze mogelijkheid om al in een vroeg stadium te bouwen aan hun carrière. Bovendien merken ze dat hun kennis en onderzoeksvaardigheden direct van toegevoegde waarde zijn voor de bedrijven en organisaties. Dat geeft voldoening en waarborgt de ontwikkeling van in de toekomst noodzakelijke circulaire beroepscompetenties.’

4. Op welke manier plukt het bedrijfsleven hier de vruchten van?

‘Door de directe toegepaste kennis van de studenten en het lectoraat, kunnen mkb-ondernemers sneller stappen zetten om het gebied van de circulaire economie en de energietransitie. Daarnaast vormen de hybride leeromgevingen nieuwe leergemeenschappen waarin ondernemers de creativiteit en nieuwsgierigheid van studenten kunnen benutten. Studenten hebben het vermogen om vragen te stellen die niemand anders stelt en dat is enorm waardevol, zeker bij de transitie naar een circulaire economie. Ook maken de ondernemers al in een vroeg stadium kennis met de werknemers van morgen.’ 

5. Hoe ziet de toekomst van het lectoraat eruit?

‘Onder andere door middel van de SPRONG subsidie wil het lectoraat robuuste en duurzame samenwerkingsverbanden op te bouwen. We gaan samenwerken met andere hogescholen en universiteiten en intermediaire organisaties zoals Brainport. We sluiten aan op maatschappelijke ontwikkelingen, denk aan een wijkinitiatief als een repair-café. Het is de bedoeling dat het onderwijs bij Fontys zo nog meer profiteert van het onderzoek dat gedaan wordt. Zo dragen we bij aan circulaire professionals. Daarnaast leveren we als lectoraat een bijdrage aan de monitoring van hybride leeromgevingen. De komende tijd staat echter vooral in het teken van het opbouwen van een gedegen netwerk.’

Leuke ideeën voor het lectoraart of wil je meer weten over het FECT? Neem contact op! 

Tel: 08850-82133
Email: FECT@fontys.nl

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe