Samen werken aan een duurzaam Fontys

Duurzaamheid in de haarvaten van Fontys H&F

Fontys H&F (Huisvesting & Facility Management) heeft het thema duurzaamheid hoog op de agenda staan. Dat blijkt ook uit de duurzaamheidsagenda die de dienst onlangs liet opstellen. Manager bedrijfsvoering Bas van Gompel én facility managers Desiree Hendrix, Karlijn Schoonbrood en Roderick Buikema aan het woord over duurzaamheid binnen de dienst H&F.

Op welke manier is de dienst H&F bezig met het thema duurzaamheid?

Roderick: ‘Duurzaamheid loopt meer en meer als een rode draad door onze dienst. Bij veel dingen die we doen, denken we na over de invloed die het heeft op de wereld om ons heen. Neem bijvoorbeeld ons gebouwbeheer. Nergens wordt zo veel verbouwd als in het onderwijs. Ik vind het onze taak om de kritische vraag te stellen: is die verbouwing wel echt nodig? En zo ja, hoe kunnen we dat dan zo duurzaam mogelijk doen? Ook bij de aanschaf van nieuwe producten moeten we door een kritischere duurzaamheidsbril kijken, ook al is dat soms duurder. Denk ook aan het gebruik van opslag om hergebruik te bevorderen. Als grote opdrachtgever kunnen we zo een bijdrage leveren aan de omschakeling in de markt.’

Hebben jullie een concreet voorbeeld van hoe het ook kan?

Bas: ‘Zeker. Voor een nieuw gebouw hadden we onlangs een groot aantal zwarte bureaustoelen nodig. De oude hadden alle kleuren van de regenboog, terwijl men uniformiteit wilde. Begrijpelijke vraag, maar moet je dan nieuwe stoelen aanschaffen? Wat mij betreft niet. Uiteindelijk zijn we de samenwerking aangegaan met een stoffeerder uit Nederland. Die heeft de oude stoelen opnieuw bekleed. Dat klinkt overigens makkelijker dan het is. Het was een heel logistiek proces om dat geregeld te krijgen. Je hebt namelijk ook stoelen nodig om op te zitten. Uiteindelijk hebben we een klein aantal nieuwe stoelen aangeschaft en zijn we gaan rouleren. Binnen een paar maanden zat iedereen op een ‘nieuwe’ stoel.’ 

Dat klinkt niet als de meest makkelijke weg?

Bas: ‘Klopt, een duurzame oplossing is niet altijd de meest eenvoudige. Daar komt bij dat het vaak ook kostbaar is. Toch moeten we er serieus naar kijken.’ 

Desiree: ‘Wij hanteren niet voor niets de slogan: u draait, wij vragen. We nemen de aanvraag die binnenkomt nooit zomaar klakkeloos over. Ik vind het aan ons om de vraag achter de vraag te achterhalen. Vaak is er dan een duurzamer alternatief te verzinnen.’ 

Op welke duurzame projecten zijn jullie trots? 

Desiree: ‘Twee jaar geleden deden we onze interne postrondes nog met dieselbusjes, nu gebeurt dat met elektrisch vervoer. Een mooi voorbeeld van in kansen denken. Die e-busjes zijn kleiner, maar het komt eigenlijk maar een paar keer per jaar voor dat er een groter vervoersmiddel nodig is. Dan huren we tijdelijk een groter busje.’ 

Roderick: ‘De ontmanteling van gebouw R1, grotendeels circulair, is een heel mooi voorbeeldproject. Veel kan gerecycled of hergebruikt worden, dat was twee jaar geleden echt nog niet mogelijk. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Mooi om te zien dat collega’s daar zo gedreven mee bezig zijn geweest.’ 

Jullie zouden graag meer samenwerken met onderwijs en onderzoek?

Bas: ‘Zeker! We leiden jaarlijks 10.000 mensen op, als zij met een duurzame blik het werkveld ingaan, kun je pas écht het verschil maken. Daarom zijn we achter de schermen druk in gesprek om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen, integrale Fontys duurzaamheidsagenda.’ 

Desiree: ‘Ik denk dat wij actiever studenten en docenten kunnen betrekken, zij hebben vaak een frisse blik en andere ideeën.’

Hoe zien jullie de toekomst?

Karlijn: ‘Corona heeft ook tot positieve dingen geleid. Zo is het een aanjager gebleken voor bepaalde duurzaamheidsontwikkelingen binnen Fontys. Ik denk dat we bijvoorbeeld met minder gebouwen uit de voeten kunnen. De benuttingsgraad kan beter. Bovendien krijgt duurzaamheid in aanbestedingen een meer prominente rol.’   

Lees hier de duurzaamheidsagenda: Duurzame bedrijfsvoering

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe