Samen werken aan een duurzaam Fontys

Fontys verovert zesde plek in SustainaBul 2021

Fontys heeft dit jaar de zesde plaats behaald in de SustainaBul 2021. De jaarlijkse ranglijst van Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs op het gebied van duurzaamheid is een initiatief van Studenten voor Morgen. De ranglijst telt in totaal 30 instellingen.

Veel stappen gezet
Mascha de Visser, coördinator SustainaBul van Fontys is blij met het resultaat. “Fontys heeft duurzaamheid hoog op de agenda. Recentelijk lanceerde Fontys Dienst Huisvesting & Facilitair bijvoorbeeld het duurzaamheidsplatform Fontys for Sustainability. Hier laten we veel best practices zien binnen het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid. Maar ook zijn we vorig jaar gestart met het expertisecentrum Circulaire Transitie en een hybride leeromgeving op dat gebied. Zo integreren we het onderzoek en onderwijs op dit vlak met elkaar, in afstemming met het werkveld”. 

Plannen genoeg
De komende tijd zal het Fontys for Sustainability platform verder gevuld worden met best practices uit de hele Fontys-organisatie. In november komt er een groot symposium op het gebied van circulaire economie. “Achter de schermen zijn er overal binnen Fontys initiatieven bezig op het gebied van duurzaamheid. Genoeg plannen dus,” aldus De Visser.

Over de SustainaBul
De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen (hogescholen en universiteiten). Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering. Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming in het Hoger Onderwijs.

Meer weten: https://www.studentenvoormorgen.nl/sustainabul/ 

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe