Samen werken aan een duurzaam Fontys

Blog CvB – Aan het woord: Joep Houterman

Bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat staat bij Fontys heel hoog – zo niet het allerhoogst – op de agenda. Niet voor niets hebben we onze nieuwe strategie én onze nieuwe pay-off Fontys for society gedoopt. Wij willen dat onze studenten (nu en na hun afstuderen) en ons praktijkgericht onderzoek betekenisvol bijdragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving.

Dat betekent dat we onze studenten de benodigde wendbaarheid bijbrengen om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld om ons heen. Het betekent ook dat we met ons multidisciplinaire onderzoek op zes actuele kennisthema’s de innovatie in ons regionale werkveld verder brengen. 

 

Maar dat is niet alles.

Want onze belofte dat ‘heel Fontys aan impact werkt’, vraagt ook dat we in ons onderwijs ruimschoots aandacht geven aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. En waar kom je dan al heel snel uit? Precies: bij de sustainable development goals, de ambitieuze ontwikkeldoelstellingen die de lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 unaniem hebben vastgesteld.

Op allerlei plekken in onze organisatie zien we deze sdg’s opduiken in de opleidingscurricula. Een paar voorbeelden: binnen de minor Circulaire Economie behandelen studenten casussen voor bedrijven die aan de slag willen om circulair(der) te worden. Bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie ontwikkelen vierdejaars studenten voor hun afstuderen de ‘school van de toekomst’. Daarbij worden de sdg’s ook ingezet als raamwerk. De Fontys Academy of Creative Industries heeft de WE ARE WEEK georganiseerd voor 2e en 3e jaar studenten, waarin ze in groepen gingen werken aan drie verschillen sdg’s. En studenten van Fontys International Business School (FIBS) zetten samen met studenten uit Ghana, Zambia, Zuid-Afrika, Tanzania en Kenia een sociale onderneming op om lokale problemen – afgeleid van de sdg’s – op te lossen. 

Ik word hier persoonlijk heel blij van. 

En natuurlijk beseffen we bij Fontys dat niet iedere student, niet iedere docent-onderzoeker en niet iedere organisatie in ons werkveld dagelijks bezig is met ‘hoog-over’ problemen als wereldvrede,  armoedebestrijding, toegang tot onderwijs, of gendergelijkheid. Maar toch: iedereen werkt op zijn of haar eigen manier aan maatschappelijke innovatie. Dat geldt voor de automotive ingenieur die werkt aan energiezuinige en slimme mobiliteit, dat geldt voor de verpleegkundige die patiënten vertrouwt maakt met de zorgrobot, en dat geldt voor de leerkracht die basisschoolleerlingen mediawijsheid bijbrengt. 

Veel kleine stappen maken samen één grote stap

En daarbij komt kennis van dit soort ultracomplexe, multidisciplinaire, lange-termijnvraagstukken – wij noemen ze in onze strategie ook wel wicked problems – zeer zeker van pas. Al was het maar als een stimulerende factor, als een bron van motivatie om iedere dag weer die bijdrage te leveren. Dáárvoor doen we het. For society!  

Joep Houterman
voorzitter college van bestuur Fontys

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe