Samen werken aan een duurzaam Fontys

Thema duurzaamheid slaat aan bij deelnemers Cross-Border Summer School

Internationale studenten laten sparren over het thema duurzaamheid. Dat was de insteek van de Cross-Border Summer School, een initiatief van Fontys International Business School en Hochschule Niederrhein. Van 20 tot en met 24 september volgden tientallen studenten verschillende workshops en presentaties van onder andere Amazon en Canon.

Patrick Szillat is naast hoofddocent en onderzoeker aan de Fontys International Business School, mede-initiatiefnemer van de Cross-Border Summer School.  Hij vertelt: ‘Fontys in Venlo werkt al jaren actief samen met de Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach en Krefeld. Als partnerscholen zetten we ons in om de aantrekkelijkheid van de regio onder de aandacht te brengen. Voor internationale studenten in de eerste plaats, maar op de lange termijn ook om de werkgelegenheid in de regio te bevorderen. Een van de projecten die daaraan moet bijdragen is de Cross-Border Summer School.’

Duurzaamheid als thema

Studenten van verschillende opleidingen van zowel Fontys Hogescholen als de Hochschule Niederrhein konden zich aanmelden. ‘Het thema van die week was voor iedereen gelijk: duurzaamheid. Een thema dat op dit moment alle aandacht krijgt en wat onder jongeren misschien nog wel meer leeft. Niet zo vreemd ook, het gaat namelijk over hun toekomst.’

Associaties bij het woord ‘duurzaamheid’

Workshop en presentaties

Zowel Duitse als Nederlandse docenten/professoren gaven les tijdens de week. Maar ook grote bedrijven zoals Amazon en Canon kwamen aan het woord. ‘Ze gaven een bedrijfspresentatie en daagden de studenten uit om mee te denken over duurzaamheidsoplossingen. Canon vroeg de studenten om te komen met een oplossing om het papiergebruik verder terug te dringen. En Amazon had hulp nodig bij het terugdringen van de hoge return rate van pakketten. ‘Beide bedrijven stelden zich heel kwetsbaar op. De boodschap richting de studenten: wees kritisch en schroom niet om je échte mening te verkondigen. Dat leverde mooie resultaten op.’

Een nieuwe editie?

Het oorspronkelijke idee om ook internationale studenten buiten Nederland en Duitsland deel te laten nemen en zo kennis te laten maken met de regio moest door corona bijgesteld worden. ‘Hopelijk kunnen die internationals de volgende editie wél deelnemen.’ Of het thema dan weer sustainability is? Dat weet Szillat nog niet. ‘Dat laten we ook van de studenten zelf afhangen. Wat drijft hen, wat bindt ze? Dat is én blijft ons uitgangspunt, ook voor de komende editie.’

Meer weten of je alvast inschrijven voor de volgende editie? Neem dan contact op met Patrick Szillat: p.szillat@fontys.nl.

Voeg commentaar toe