Samen werken aan een duurzaam Fontys

Subsidieregeling gemeente Den Bosch voor initiatieven SDGs

Wil jij je inzetten voor een gezondere, schonere en socialere toekomst? Of het nu gaat over duurzaamheid, minder armoede of beter onderwijs. De gemeente ’s-Hertogenbosch wil jongeren hierbij ondersteunen door de subsidie Sustainable Development Goals. 

De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De doelen richten zich op armoede, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook op duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Alle 17 doelen zijn op de website van SDG Nederland te lezen. Voor het aanpakken van deze doelen is het belangrijk om (internationaal) samen te werken. Alleen door samen overal ter wereld hieraan te werken kunnen we grote uitdagingen zoals klimaatverandering, armoede en gezondheid aanpakken. 

’s-Hertogenbosch doet mee 

“Jongeren hebben de toekomst en via deze subsidieregeling benutten we de talenten van jongeren om ’s-Hertogenbosch en de rest van de wereld groener, gezonder en socialer te maken. Hun ideeën kunnen met deze subsidieregeling realiteit worden” aldus wethouder Kâhya van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De gemeente wil daarom mensen ondersteunen die zich inzetten om van de wereld een betere plek te maken. Uiteindelijk hopen ze daarmee dat zij ook anderen in ’s-Hertogenbosch inspireren. Dat meer mensen zich bewust worden van hoe je uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis kan aanpakken. 

Jouw droom voor een betere toekomst 

Ben jij woonachtig in ’s-Hertogenbosch en heb jij een idee, initiatief of plan? Dan kan je tot 1 november 2021 subsidie aanvragen om jouw droom te realiseren. Een aanvraag hoeft geen uitgebreid plan te zijn, maar een idee dat verder uitgewerkt kan worden. Ga naar de pagina Subsidieregeling Sustainable Development Goals voor meer informatie of om de subsidie aan te vragen.  

Fontys en de SDGs 

Fontys heeft in 2018 het SDG Charter ondertekend en onderschrijft daarmee het belang van het integreren van duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Wij willen onze studenten namelijk voorbereiden op hun rol in de maatschappij, waar mensen voor nodig zijn die de duurzaamheid van onze economie en daarmee de toekomst van onze planeet voorop stellen! Daarnaast willen we een betekenisvolle en toekomstgerichte bijdrage leveren aan de maatschappij d.m.v. praktijkgericht onderzoek in samenwerking met onze externe stakeholders. Als laatste zijn we als Fontys ook onderdeel van de maatschappij en moeten we het goede voorbeeld geven aan onze studenten en onze medewerkers onder het mom ‘Practice what you teach’. Echter gaat dit natuurlijk niet vanzelf en is het van belang dat hiervoor ook uitwerking wordt gegeven aan deze grote ambitie d.m.v. bottum-up en top-down initiatieven. Bekijk de initiatieven op de website van Fontys