Samen werken aan een duurzaam Fontys

‘We hoeven niet bang te zijn dat de problemen opdrogen’

Fontys draagt vanuit het lectoraat Circulaire Transitie bij aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken door onderzoek te doen. Lector Solar Fuels Peter Thüne aan het woord. ‘Duurzaamheid is de reden waarom we elke dag opstaan en aan de slag gaan!’

Je bent zowel lector als docent. Een mooie combinatie?
‘Ik ben van oorsprong universitair docent, maar ben als het ware ‘ingedaald’ naar het hbo. In eerste instantie dacht ik dat ik vol voor het lesgeven zou gaan en het onderzoek er een beetje bij zou komen. Maar inmiddels heeft Fontys behoorlijke ambities op het gebied van onderzoek en ben ik dus de helft van de tijd bezig met onderzoek. Studenten kunnen bij ons lectoraat hun stage of minorprojecten doen en zo bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in relatie tot het thema duurzaamheid.’

Welke rol speelt duurzaamheid in jouw werk?
‘Een hele grote! Onze hele maatschappij is onderdeel van een groot ecosyseem en wij moeten zorgen dat dat systeem in balans is. En niet, zoals nu, gedomineerd wordt door de mens. Vanuit mijn vakgebied, scheikunde, kan ik daaraan bijdragen. Juist dit vakgebied wordt vaak geassocieerd met stank of gif, maar scheikunde kan bijdragen aan het sluiten van de waterstof-, koolstof- of stikstofkringloop. Het is mijn ambitie om een deel van de oplossing te zijn. En ik merk dat ik daarin niet alleen sta, de urgentie om te verduurzamen is bij steeds meer mensen aanwezig. We beseffen meer en meer dat dit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is.’

Kun je wat meer vertellen over het lectoraat?
‘Ons doel is om de relatie tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek beter te benutten. Samen met het mkb en met grootbedrijven willen we een innovatieversnelling realiseren. Bovendien dragen we hiermee bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent. Om dit te bewerkstelligen hebben we als Fontys de handen ineengeslagen met DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energie Research. Samen gaan we de uitdaging aan om te komen tot schone, circulaire brandstoffen uit duurzame energie en hedendaagse ‘afvalstoffen’ zoals water, koolstofdioxide en stikstof.’

Met welk onderzoek naar duurzame energiebronnen zijn jullie momenteel bezig?
‘Binnen Fontys lectoraat Applied Natural Sciences hebben we al aardig wat kennis opgebouwd over dunne filmen. Dit is een van de bouwstenen die kan bijdragen aan het duurzaam produceren van waterstof. We kunnen met dit onderzoek, bijdragen aan een duurzame elektrolyser. Hierbij doen we onderzoek naar nieuwe materialen, want nu wordt nog te veel gebruik gemaakt van zeldzame en dure materialen, zoals platina. Heel mooi om bij te dragen aan zo’n belangrijke bouwsteen voor de circulaire economie.’

Wat heeft deze manier van werken opgeleverd?
‘Door deze interactie halen we zelf kennis op, begrijpen we de context beter en kunnen we als Fontys beter eigen besluiten nemen. Veel collega’s vinden het ook leuk dat ze hier een actieve rol in kunnen spelen.’

En wat als dit onderzoek afgerond is?
‘Er liggen nog meer dan genoeg vraagstukken op ons te wachten. Ik denk dat we niet bang hoeven te zijn dat de problemen opdrogen. Ook op het vlak van grootschalige opslag van duurzame energie liggen er nog volop technologische uitdagingen voor ons!’

Meer weten over Peter? Neem gerust contact op!
Peter Thüne – p.thune@fontys.nl

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe