Samen werken aan een duurzaam Fontys

Van duurzaamheidsagenda naar actie

Wat heeft Fontys met duurzaamheid? Van alles, is het vrijblijvende antwoord. De uitgesproken ambities zijn een feit. Maar met mooie woorden alleen, kom je er niet. Woorden moeten omgezet worden in daden. Elke van der Valk (Consultant Regionalisation & SDGs en Coach voor studenten op het gebied van duurzaamheid bij Fontys), moet er samen met haar collega’s voor gaan zorgen dat duurzaamheid meer en meer door de aderen van de onderwijsinstelling gaat stromen.

Tijdens de Dag van Duurzaam Onderwijs op 26 juni 2018 werd een dringende oproep gedaan aan alle hogescholen in Nederland: teken de intentieverklaring van de SDGs. Onder andere Fontys en nog zeven Onderwijsinstellingen zetten hun handtekening. ‘Nu moeten we ervoor zorgen dat het niet bij die intentieovereenkomst blijft’, stelt Elke. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ons gaat lukken.’

Elke staat voor de volle honderd procent achter de SDGs. ‘Wat ik er zo mooi aan vind, is dat ze vanuit de bevolking komen.

Dit zijn geen thema’s die in ivoren torens zijn bedacht, maar zaken die echt leven bij mensen overal ter wereld. Als we als onderwijs relevant willen zijn en aan willen sluiten bij de maatschappij, dan moeten we met die zeventien SDGs aan de slag.’ 

Kwaliteit van onderwijs

De meest voor de hand liggende SDG om mee aan de slag te gaan is SDG4: Kwaliteitsonderwijs. ‘Dat is vooral het startpunt van waaruit je bij gaat dragen aan de andere SDGs. Dat is afhankelijk van factoren zoals studierichting, persoonlijke interesse en specifieke projecten’, stelt Elke. Die brede kijk op duurzaamheid wordt binnen de organisatie gedragen. ‘De SDGs sluiten goed aan op de nieuwe visie van Fontys waarin staat dat we bij willen dragen aan de ontwikkeling van onze studenten in de breedste zin van het woord en daarnaast maatschappelijk relevant willen zijn.’ 

Motiveren docenten en studenten

De lancering van de Fontys Duurzaamheidsagenda ziet Elke als een mooie stap in de goede richting. Daarnaast ziet ze graag dat duurzaamheid een nog prominentere plek krijgt binnen het onderwijs. ‘Nu is het aan al mijn collega’s en aan de studenten om uit de SDGs zaken uit te pikken die voor hen relevant zijn. Dat is een mooie kapstok waar je van alles aan op kunt hangen. Je kunt kiezen welk thema je aanspreekt en aan de slag gaan om daar concreet iets aan bij te dragen.’ 

Om studenten te betrekken organiseert Elke op verzoek workshops bij verschillende opleidingen. Ook daagt ze docenten uit om de SDGs te verwerken in het curriculum. Ze geeft een voorbeeld: ‘Vierdejaarsstudenten van de Pabo kregen voor hun afstuderen de opdracht om de school van de toekomst te ontwerpen. De SDGs zijn hierbij een heel handig raamwerk. Waar moet zo’n school dan aan bijdragen en wat moet er voor leerlingen gefaciliteerd worden? Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen eigenaarschap voelen? Ook wil ik docent Niels van Maaren noemen die zijn derdejaars studenten de opdracht geeft een SDG te kiezen die hen aanspreekt (waarbij de samenhang van de SDGs ook aandacht krijgt red.) om vervolgens een communicatieplan te schrijven voor een organisatie. Op deze manier kunnen ze een positieve impact creëren op die SDG. Het zijn deze voorbeelden die moeten helpen om een duurzaamheidsbeweging in gang te zetten binnen Fontys.’

Samenwerking opzoeken

Fontys zoekt in deze duurzame reis ook actief de samenwerking op buiten de onderwijsmuren. Zo werken binnen het Business Innovation Learning Lab (BILL) studenten aan innovatieve oplossingen voor bedrijven en/of organisaties die bijdragen aan een duurzame maatschappij. De studenten worden begeleid door Coaches van Fontys Venlo. ‘Voor het eerste project hebben we ons gericht op de vraag vanuit de Gemeente Venlo over de ‘Woning van Morgen’. Het gaat om een interactieve aanpak, waarbij studenten bewoners bewust maken van zoiets als aquathermie.’ 

Houd het dichtbij

Elke daagt zowel haar collega’s als studenten uit om groots te denken, maar adviseert vooral om het dicht bij jezelf te houden. ‘Kijk naar wat jou na aan het hart ligt en ga daarmee aan de slag. Je hoeft niet meteen met een nieuwe innovatie te komen. Het effect van iets ogenschijnlijks kleins, kan uiteindelijk heel groot zijn.’ 

Alles wat je moet weten over de SDGs | SDG Nederland

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe