Samen werken aan een duurzaam Fontys

Blog CvB – aan het woord: Elphi Nelissen

Een paar weken terug werd ik benaderd door Bron. Of ik namens het college van bestuur een reactie wilde geven op het initiatief van een groep wetenschappers die pensioenfonds ABP wilde bewegen niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. Ik legde in het artikel vervolgens uit dat Fontys het initiatief weliswaar inhoudelijk van harte onderschrijft, maar dat we de petitie niet officieel zullen ondertekenen. In de dagen daarna werd ik door diverse mensen aangesproken op deze beslissing. Zij waren teleurgesteld dat Fontys zich niet sterk zou maken voor duurzaamheid en het klimaat.

Ik heb behoefte om ons standpunt nog eens toe te lichten, en waar kan dat beter dan op dit platform?!

Vrijwel dagelijks krijgen wij als grote publieke kennisinstelling vanuit diverse kanten verzoeken om stelling te nemen in actuele maatschappelijke, niet zelden sterk gepolitiseerde discussies. Zo zijn we als CvB de voorbije jaren benaderd om te debatteren over bijvoorbeeld het idee van een linkse-leraren-meldpunt, over de vraag of we in het onderwijs ook andere dan christelijke feestdagen moeten vieren, over de morele verwerpelijkheid van de toeslagenaffaire, over de Black Lives Matter-beweging en – natuurlijk – over de zin en onzin van de mondkapjesplicht.

Ja, we streven naar maatschappelijke impact, maar dat doen we op een andere manier. Hoe? Door onze studenten met hoogstaand onderwijs voor te bereiden op een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving.

Als we zouden willen, kunnen we dagelijks met een opiniestuk in de krant staan. Punt is echter dat we als publieke hogeschool terughoudend zijn in het innemen van stelling in maatschappelijke kwesties. Ja, we streven naar maatschappelijke impact, maar dat doen we op een andere manier. Hoe? Door onze studenten met hoogstaand onderwijs voor te bereiden op een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Door met praktijkgericht onderzoek de innovatiekracht van onze samenleving te versterken. Dáár ligt onze primaire focus. En niet bij het actief deelnemen aan het publieke debat.

Er zijn twee uitzonderingen hierop. Eén: als onze mensen worden bedreigd of onterecht bekritiseerd. Zoals met het meldpunt ‘linkse leraren’ leek te gebeuren. De integriteit van onze docenten en de kwaliteit van ons onderwijs werd in twijfel getrokken. Onacceptabel! En dus schreven we als CvB een stuk waarin we dit idee sterk afkeurden. Twee: als het gaat om de sociale veiligheid en het welzijn van medewerkers en studenten. Vandaar dat we ieder jaar op bepaalde momenten actief de regenboogvlag hijsen en ons altijd uitspreken tegen discriminatie en voor inclusie.

Letterlijk iedereen is bij Fontys welkom.

Dan kom ik nu bij de actuele kwestie rond het ABP. Is hier sprake van een aanval op onze medewerkers of studenten, op ons onderwijs of onderzoek? Is de veiligheid of het welzijn van onze mensen in het geding? Dat is niet het geval. En dus hebben we de keuze gemaakt om geen handtekening te zetten onder het manifest. Ook al omdat er duidelijke lijnen zijn ingericht – democratisch – waarlangs medewerkers en werkgevers invloed hebben op de investeringen van het pensioenfonds. We maken ons standpunt natuurlijk helder bij de Vereniging Hogescholen en gaan er vanuit dat de sociale partners zich sterk zullen maken voor een duurzame investeringsagenda van het ABP.

Want laten we wel zijn: duurzaamheid en de toekomst van onze planeet vormen een bijzonder belangrijk onderwerp. Niet voor niets hebben we dit onderwerp benoemd als een van onze zes speerpunten op het gebied van onderzoek. Op die manier dragen wij bij aan een duurzame samenleving.

Fontys for sustainability, Fontys for society!  

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe