Samen werken aan een duurzaam Fontys

Samen hard maken voor duurzaamheid bij Fontys

Vandaag (24 september 2021) vindt de jaarlijkse SDG Action Day plaats. Op deze dag wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. De SDGs zijn 17 doelen voor een eerlijke, duurzame en inclusieve samenleving die we in 2030 moeten behalen.

Vandaag kijken we met elkaar terug naar wat we allemaal al bereikt hebben en wordt tijdens workshops opgedane kennis gedeeld. Mooi om daar samen bij stil te staan. Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet, en moeten we ook focussen op de taak die ons tot 2030 nog te wachten staat. Dit kan geen enkele persoon, organisatie, bedrijf, overheid of onderwijsinstelling in z’n eentje en wordt alleen volbracht – zoals SDG doel 17 ook aangeeft – met duurzame partnerschappen.

Fontys heeft hierin ook haar rol, omdat we als medeondertekenaar van het SDG Charter ons gecommitteerd hebben aan het behalen van de doelen. Door middel van het integreren van de SDGs in ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering proberen we grote stappen in de juiste richting te zetten.

Hoe we dat doen?

Op allerlei manieren en op verschillende niveaus van samenwerking. Op www.fontysforsustainability.nl kun je al veel voorbeelden vinden, maar kijk ook eens op www.sdgsonstage.nl, bijvoorbeeld. Dat is een platform waar studenten duurzame stages kunnen vinden, maar ook allerlei interessante artikelen over de impact van duurzaam ondernemen. Fontys heeft daarnaast ook een duurzaamheidsagenda, Social Labs waar project- en society based learning plaats vindt en lectoraten zoals het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) en de Research Group Business Innovation. Dit is nog niet alles, want ook binnen opleidingen zie je dat duurzaamheid steeds vaker een onderdeel wordt van het curriculum. Niet als losse stukjes informatie, maar als rode draad die door de inhoud loopt.

Is het genoeg?

Er gebeurt dus van alles. De grote vraag is echter of het genoeg is. Het antwoord is kort maar krachtig: nee, we zijn er nog lang niet. Als we oprecht SDG doel 4 willen behalen (kwaliteitsonderwijs) dan zullen we de SDGs écht als raamwerk, kapstok, kwaliteitscheck of meetlat moeten gebruiken in alle aspecten van ons onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. En nee, dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we naast onze vele externe stakeholders nog meer moedige docenten en studenten nodig die het aandurven om dingen uit te proberen en zaken te veranderen.

Doe je mee?

Ben jij zo’n innovatieve geest en/of heb je hierover iets te delen? Laat ons dat dan weten, zodat je ook onderdeel wordt van de beweging die zich hard maakt voor duurzaamheid. Want Fontys for Sustainability = Fontys for Society.

Elke van der Valk is consultant Sustainability and SDGs & Coach project based learning bij Fontys. Ga naar de website van Fontys voor meer informatie over Fontys en de Sustainable Development Goals (SDGs). 

Voeg commentaar toe