Samen werken aan een duurzaam Fontys

Minder CO2-uitstoot door overstap naar de Cloud

Weet je wat de milieubelasting is van een uurtje streamen? Heb je er wel eens bij stilgestaan hoe duurzaam je laptop of smartphone is? Als het gaat om IT, is duurzaamheid vaak niet het eerste waar je aan denkt. Terwijl op dit vlak nog volop slagen gemaakt kunnen worden. Bart Heuts van de Dienst IT van Fontys draagt graag bij aan meer bewustwording op dit vlak.

Wie denkt aan IT, denkt waarschijnlijk niet meteen aan duurzaamheid. En daar ligt volgens IT-adviseur Bart Heuts nou net de crux. ‘Kijk bijvoorbeeld naar datacentra, die verbruiken enorm veel energie. Daar is lang niet iedereen zich bewust van, want het is voor jou als gebruiker niet meteen zichtbaar.’ En dat terwijl CO2-reductie op dit vlak, ontzettend veel kan betekenen. ‘De vraag naar IT-diensten neemt namelijk alleen maar toe.’

Overstappen naar Cloud
Binnen de Dienst IT is Bart, samen met zijn team, bezig om de dienstverlening naar de Cloud te verplaatsen. Dit is een netwerk van computers met software en data op afstand. Via internet krijgen gebruikers hier toegang toe. ‘Concreet komt het erop neer dat we geen eigen servers meer nodig hebben om bijvoorbeeld bestanden op te slaan, te mailen of online te vergaderen. Deze diensten nemen we af van externe leveranciers.’

Neveneffect
Hoewel verduurzamen voor Bart en zijn team in eerste instantie niet de voornaamste reden was om de dienstverlening te verplaatsen, is hij blij met dit neveneffect. ‘We wilden vooral een kwaliteitsslag maken door onze data te verplaatsen. Door gebruik te maken van de Cloud hoeven we onze server niet zelf meer te beheren. Hierdoor gaan we  veel tijdwinst boeken. Via allerlei publicaties kwamen we erachter dat we door deze stap onze CO2 uitstoot flink verminderen. Hoeveel dat is wordt inzichtelijk gemaakt in de Microsoft Sustainability Calculator. Het gaat hier om een onderbouwde schatting. Het is mooi om te zien dat, ondanks dat duurzaamheid geen gedefinieerd doel was, we hier onbewust wel een stap in zetten.’ 

Bewustwording en verandering 
Bart hoopt dat er in de toekomst nog meer stappen gezet kunnen worden in zijn vakgebied. Over tien jaar zou hij IT zelfs CO2-neutraal willen zien. Om dit te bereiken is er volgens Bart meer bewustwording nodig. ‘Je hoeft mensen niet meteen iets te verbieden, maar maak duidelijk dat alles een prijs heeft.’ Niet alleen in het hoofd van de gebruiker moet iets veranderen, ook bij de Dienst IT zelf is nog werk aan de winkel. ‘Ik merk dat nog niet iedereen hier mee bezig is. Jarenlang was de vraag: hoe is de prijs en werkt het goed? Duurzaamheid was niet echt een thema. Dat verandert nu langzaam, zo experimenteren we nu met duurzaam inkopen. Maar je hebt daar wel een lange adem voor nodig.’ Dit vraagt dus om een andere aanpak vanuit IT. ‘Als dienst moeten we blijven vernieuwen. Zo verandert ons werk door de introductie van de Cloud, omdat we geen eigen server meer hebben wordt het technische werk vervangen door banen die meer op service gericht zijn. Natuurlijk zijn dit soort ontwikkelingen spannend, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier uiteindelijk het verschil mee kunnen maken.’

Zelf stappen zetten?
Wil je zelf bewuster omgaan met ICT? Het advies van Bart: ‘Denk bewuster na over het duurzaamheidsaspect als je IT-apparaten aanschaft. Is het echt nodig om je laptop, computer of smartphone te vervangen? Of voldoet je oude apparaat eigenlijk nog? En als je gaat voor een nieuw product, check dan hoe hoog de fabrikant scoort op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld van een bedrijf dat hier heel vooruitstrevend in is, is Fairphone.’

Voeg commentaar toe