Samen werken aan een duurzaam Fontys

Fontys op weg naar duurzame hogeschool

Als vooraanstaande kennis- en onderwijsinstelling met een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Fontys actief inspelen op duurzaamheidsontwikkelingen. We willen een voorbeeld zijn voor onze omgeving. Daarom leiden we huidige en toekomstige generaties op om proactief bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Fontys ziet het als haar taak om studenten en medewerkers duurzame kennis en vaardigheden mee te geven. Daarbij is naast integratie van duurzaamheid binnen onderwijs en onderzoek ook de verduurzaming van de bedrijfsvoering essentieel. Om die reden heeft de Huisvesting & Facilitaire Zaken in 2019 haar derde Duurzaamheidsagenda opgesteld. In deze agenda staan de ambities, doelstellingen en concrete resultaatafspraken beschreven die de bedrijfsvoering van Fontys in de periode 2020 – 2023 meer duurzaam moet maken. 

Integrale duurzaamheidsagenda in 2024

Fontys wil uiteindelijk komen tot een integrale duurzaamheidsagenda, waarin ook onderzoek en onderwijs een duidelijke plek krijgen. Sterker nog: in 2024 moet die agenda daar zijn. Om tot dat document te komen is het van belang om binnen Fontys met elkaar het gesprek aan te gaan over dit thema.

Daarom heeft de Dienst H&F het initiatief genomen om een duurzaamheidplatform te lanceren. Op deze plek vind je verhalen die informeren, inspireren en enthousiasmeren. Lees hoe Fontys stappen zet op het vlak van duurzame mobiliteit, ontdek hoe studenten door middel van afstudeerprojecten bezig zijn met de circulaire economie en overtuig jezelf van de voordelen van systemisch denken. 

Samen zorgen we ervoor dat Fontys een voorloper is op het gebied van duurzaamheid. 

Duurzaamheid begint bij jou!

Heb jij als student of docent ideeën om Fontys nog duurzamer te maken? Stuur dan een e-mail naar sustainability@fontys.nl

Agnes Otten (adviseur duurzaamheid namens de dienst H&F)

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe