Samen werken aan een duurzaam Fontys

Fontys neemt deel aan SustainaBul 2021

Ook dit jaar doet Fontys weer mee aan SustainaBul 2021. SustainaBul is de jaarlijkse ranglijst van Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs op het gebied van duurzaamheid en is een initiatief van Studenten voor Morgen. Het beoordelingsproces voor de SustainaBul 2021 is 15 februari jl. van start gegaan. Vorig jaar heeft Fontys de vijfde plek behaald. Of we ook dit jaar hoog scoren weten we op 28 mei.

Studenteninitiatief
De SustainaBul onderscheidt zich van andere ranglijsten, omdat zowel het initiatief als de uitvoering volledig vanuit studenten komt. Daarnaast is het vooral van waarde omdat het fungeert als benchmark: een vergelijkend onderzoek waarbij de duurzaamheidsprestaties van de hoger onderwijsinstellingen op identieke wijze worden onderzocht en hierdoor met elkaar vergeleken kunnen worden. Hiermee wil de Student van Morgen bewustwording creëren bij de hoger onderwijsinstellingen over hun eigen positie wat betreft duurzaamheid. Kennisdeling is een belangrijk thema als het gaat om verduurzaming. Door van elkaar te leren kunnen de hoger onderwijsinstellingen de handen ineenslaan en toewerken naar duurzaam hoger onderwijs.

Het beoordelingsproces
De instellingen worden beoordeeld op basis van een vragenlijst, die focust op de integratie van duurzaamheid in beleid aangaande het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering van de betreffende hoger onderwijsinstelling. De vragenlijst heeft vijf belangrijke pijlers: een beleidsvisie, een strategie, de implementatie en monitoring, transparantie en de betrokkenheid van studenten en medewerkers. Tot slot zijn ook de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als raamwerk meegenomen in het beoordelingsproces. Het ranken van de instellingen verloopt in verschillende rondes.

In de eerste ronde vult een groep Nederlandse studenten – die zich hebben aangemeld als ranker – een vragenlijst in. Deze rankers baseren hun oordeel op online beschikbare informatie en beleidsdocumenten. Vervolgens krijgen de hoger onderwijsinstellingen de tijd om de door de rankers gegeven scores en feedback in te zien. Zij krijgen dan de kans om hun score te verbeteren door met een inhoudelijke reactie te komen en waar nodig aanvullend bewijsmateriaal aan te leveren. Deze reacties gaan mee in de laatste ronde van het beoordelingsproces, waarna de ranglijst van de SustainaBul 2021 definitief wordt gemaakt. De uitreiking gaat plaatsvinden op 28 mei tijdens de Groene Peper en dan weten we hoe Fontys dit jaar scoort op het gebied van duurzaamheid binnen het hoger onderwijs. Om juiste informatie bij elkaar te verzamelen voor SustainaBul 2021 zijn er een aantal Fontysmedewerkers hier actief bij betrokken. De coördinatie doet FECT: Marscha de Visser, voor onderzoek: Fons Claassen, onderwijs: Elke de Valk en voor bedrijfsvoering: Agnes Otten.

Redactie Fontys for sustainability

Voeg commentaar toe